Slutseminarium: DEN OKÄNDE VON WRIGHT

Välkommen på digitalt slutseminarium för forskningsprojektet Den okände von Wright  fredagen den 12 juni!

Georg Henrik von Wright (1916–2003) brukar ofta beskrivas som en av Finlands genom tiderna mest lyskraftiga och uppskattade vetenskapsmän. Under sin livstid blev han också en inflytelserik intellektuell genom sina populära böcker, och genom intervjuer, föredrag och debattinlägg. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Den okände von Wright har under åren 2017–2020 undersökt och lyft fram mindre kända sidor av Georg Henrik von Wrights liv och verk. Projektet har finansierats i sin helhet av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Vi önskar dig varmt välkommen till projektets digitala slutseminarium. Under seminariet presenterar projektforskarna sitt arbete och kommande publikationer. Anmälan till seminariet med eventuella önskemål om frågor tas emot senast torsdagen den 11 juni.

Seminariet äger rum helt på webben. Alla anmälda får en länk till sändningen dagen innan.

 

PROGRAM

12.15 Välkomstord, forskningschef Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet i Finland

12.20 Projektet Den okände von Wright: Inledning, projektledare, professor Thomas Wallgren
Kommentar av professor Hans Ruin.

13.00 Brevväxlingen mellan Eino Kaila och Georg Henrik von Wright, projektforskare, FD Bernt Österman
Kommentar av akademiker Ilkka Niiniluoto (på finska).

13.45 Paus

14.15 Den okände von Wright: projektforskare FD Joel Backström presenterar ett urval av von Wrights mindre kända skrifter om sin samtid.
Kommentar av författaren, professor Merete Mazzarella.

15.00 von Wright och Wittgenstein: projektforskarna FM Lassi Jakola och FM Niklas Toivakainen presenterar von Wrights skrifter om vännen och läraren i Cambridge, Ludwig Wittgenstein (1889–1951).
Kommentar av professor Lars Hertzberg.

 

Moderator: Christer Kuvaja forskningschef vid Svenska litteratursällskapet i Finland

 

Evenemanget direktsänds och kan även ses efteråt här ovanför, på SLS YouTubekanal och på projektets webbplats.

 

Tips! I juni säljs boken Tankens utåtvändhet. Georg Henrik von Wright som intellektuell för 10 euro i Vetenskapsbokhandeln (Snellmansgatan 13, Helsingfors. Vetenskapsbokhandeln levererar internationellt, porto tillkommer.

 

Foto: Georg Henrik von Wright diskar ombord på Daphne. Fotograf: Göran Schildt.  SLS/Göran Schildts arkiv  (SLSA 1150_1115).