SLS program på Helsingfors bokmässa

Möt oss på Helsingfors bokmässa!


Helsingfors bokmässa arrangeras i år i hybridformat, med dels digitalt program och dels program på plats i Helsingfors Mässcentrum. Allt program som SLS medverkar i är på plats på scenerna Blåbärslandet och Fiskehamnen. Fiskehamnens program direktsänds på Yle Arenan.

Besök oss i montern 7c110, alldeles bredvid scenen Blåbärslandet. Här är en karta på Helsingfors Mässcentrum.

Resten av bokmässans svenskspråkiga program kan ses på Helsingfors bokmässas webbplats.

 

Torsdag 28.10


Kl. 11.00 Tiedetori
Uutisvirtaa Itämeren yli 150 vuoden ajan – Nyhetsflöden över Östersjön under 150 år
Miten uutiset liikkuivat maasta toiseen ja miten uudet kulutustottumukset levisivät 1800-luvulla? Svaren finns i en unik databas med 6 miljoner tidningssidor 1770–1920 från Finland och Sverige. Kaksikielinen haastattelu – tvåspråkig intervju.
Medverkande: Hannu Salmi

Moderator: Micaela Röman

 

Kl. 12.30 Blåbärslandet
Buspojkar och fria flickor – Zacharias Topelius som barnbokspionjär             
Topelius lät barnen i sina berättelser, tänka, agera och känna som barn gör. Han har fostrat barn i flera generationer i form av vers och visor, saga, drama och fantasy. Han har också utpekats som alltför tyngd av moralkakor men är det verkligen så?
Medverkande: Hanna Kurtén och Ina Krokfors
Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd

 

Kl. 15.00 Blåbärslandet
Att mötas kring varor
Intresset för konsumtion av dagligvaror växte kring sekelskiftet 1900. Fler kunde försörja sig på torghandel och som kringresande handelsmän. Vilken social och kulturell betydelse hade marknaderna med tanke på status och könsroller?
Medverkande: Niklas Huldén och Ann-Catrin Östman

Moderator: Peik Henrichson

 

Fredag 29.10


Kl. 12.30 Blåbärslandet
Finlandssvenska författare mot fascismen på 1920–1940-talen
Hur tog sig antifascismen uttryck hos t.ex. Hagar Olsson, Elmer Diktonius, Atos Wirtanen och Mirjam Tuominen?
Medverkande: Kasper Braskén och Ylva Perera

Moderator: Micaela Röman

 

Kl. 12.30 Tiedetori
Stadin slangi
Stadin slang on kiehtova sekoitus kaupungissa 1900-luvun alkupuolella eläneiden ihmisten puheenpartta sekä musiikin ja elokuvien haavemaailmaa. Misstä Stadin slangin kirjavat sanat ovat peräisin ja millainen on ruotsin kielen merkitys sille? Keskustelemassa Stadin slangin etymologinen sanakirja –teoksen kirjoittanut Ulla-Maija Forsberg ja slangia tutkinut Mona Forsskåhl.
Medverkande: Ulla-Maija Forsberg och Mona Forsskåhl

Moderator: Mikko-Olavi Seppälä

Arrangeras i samarbete med Gaudeamus

 

Kl. 15.30 Blåbärslandet
Hälsosyster, Majblomma och Lucia – livet med Folkhälsan         
Samfundet Folkhälsan har i mer än hundra år verkat för ett gott liv för svenskspråkiga i alla åldrar. Men hur har Folkhälsan mött behoven i samhället under dessa år? Vad prioriterade man då verksamheten startade? Och vad är viktigt idag?
Medverkande: Julia Dahlberg och Georg Henrik Wrede
Moderator: Peik Henrichson

 

Kl. 18.00 Blåbärslandet
Från von Wright till post-corona          
Georg Henrik von Wright var en av våra mest kända filosofer. Han var också samhällskritiker.  Vad kan vi som lever mitt i och efter en pandemi lära oss av honom? 
Medverkande: Bernt Österman, Anna Henning och Mikael Kurkiala
Moderator: Bo-Göran Åstrand

Arrangeras i samarbete med Ev.luth.kyrkan i Finland

 

Kl. 18.30 Fiskehamnen
I arkivens gömmor           
I Finland är vi fantastiskt bra på att arkivera och också hjälpa publiken att hitta rätt i arkiven. Det har två författare fått dra nytta av i arbetet med sina böcker. Rita Paqvalén och Anna Lindholm möts i ett samtal med arkivarien Maria Miinalainen om våra värdefulla arkiv.
Medverkande: Rita Paqvalén, Anna Lindholm och Maria Miinalainen
Moderator: Henrik Huldén

Arrangeras i samarbete med Schildts & Söderströms


Lördag 30.10


Kl. 13.00 Blåbärslandet
Från kolonialism till partnerskap        
Synen på andra kulturer och religionernas roll har förändrats. Hur ser vi i dag på religionernas betydelse och mångkulturalism?
Medverkande: Kira Pihlflyckt och Mikael Kurkiala

Moderator: Rolf Steffansson

Arrangeras i samarbete med Ev.luth. Kyrkan i Finland                   

 

Kl. 17.30 Fiskehamnen
Åland – hundra år av ansvar och autonomi
I år firar Åland hundra år av självstyre, men vad har det egentligen betytt vad gäller demokrati och välfärd? Och hur har livet på Åland satt sina avtryck i historien och framför allt i kvinnors liv, på havet och på land?
Medverkande: Karin Erlandsson, Jan Sundberg och Stefan Sjöblom
Moderator: Peik Henrichson

Arrangeras i samarbete med Schildts & Söderströms

 

Söndag 31.10


Kl. 12.00 Blåbärslandet
Edvard Westermarck och Georg Henrik von Wright på världskartan
Vad fick två finländare att bege sig till England för att där starta upp varsin universitetskarriär, Westermarck inom sociologin i London och von Wright inom filosofin i Cambridge? Vilken betydelse hade de för sociologin och filosofin i Finland och i världen?
Medverkande: Julia Dahlberg och Bernt Österman
Moderator: Peik Henrichson

 

Kl. 13.00 Fiskehamnen
Med kamera och koffert
Hur reste man före charterturismen och de billiga flygförbindelserna? Tretton resenärers fotografier bjuder på rekreation på Rivieran, besök på teodlingar i Java, en barnläkares arbete i indiska storstadsslummen och en ung sjömans äventyr. Programmet direktsänds också på Yle Arenan.
Medverkande: Sanna Jylhä och Marika Rosenström
Moderator: Pekka Heino