SLS program på Bokmässan i Göteborg

Bokmässan i Göteborg

SLS deltar i Bokmässan i Göteborg 28.9–1.10.2023

Du hittar våra böcker och personal i monter B08:42 invid scenen den Finlandssvenska verandan. Se mässans hemsida för en karta över mässhallarna och de olika scenerna och avdelningarnas placering.

Bokmässan är Nordens största kulturevenemang. Mässan startade 1985 och hade då 5 000 besökare. Sedan dess har den vuxit betydligt och mottar nu årligen runt 80 000 besök under fyra dagar i september. Mässan är ett spännande evenemang för såväl en branschpublik som för allmänheten. Drygt 40% av besökarna är branschbesökare och de två största grupperna bland dessa är lärare och bibliotekarier.

SLS scenprogram

Torsdag 28.9

12.30–13.00 FRÅN AGNES TILL OLAUS – OM HELGON I ALMANACKA OCH FOLKTRADITION Finlandssvenska verandan B08:42

Almanackorna blev tidigt populära och spridda i Sverige och Finland. När man efter reformationen på 1500-talet slutade fira helgonen levde ändå de bekanta namnen vidare i almanackorna. Helgonnamn är fortfarande populära i dag och vissa av helgonen har det svenska folket aldrig slutat älska, som Lucia.
Ett samtal om helgon och deras betydelse i det svenska samhället utgående från Heikki Ojas bok, Helgonnamn i almanackan. I samtalet deltar religionshistorikern och folkloristen Tommy Kuusela och Yukiko Duke.

Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

 

13.05–13.20 HELGON OCH VARDAGSLIV UNDER MEDELTIDEN Forskartorget

Heliga Birgitta och andra helgon var närvarande i vardagen under medeltiden. Men källorna om det medeltida vardagslivet är få och forskarna får nöja sig med de källor som finns för att se hur folk interagerade med helgonen. Vad kan exempelvis dateringen av brev berätta om helgonen och hur man rättade sig efter dem i det dagliga livet?

Medverkande: Anna-Stina Hägglund, fil. dr i historia, Tammerfors universitet
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland

 

13.30–14.00 SARGADE SJÄLAR Finlandssvenska verandan B08:42

I andra världskrigets Finland var psykiska krigsskador stigmatiserande, skambelagda och ofta rentav förnekade. Historikern Ville Kivimäki har undersökt myterna kring de krigstrauman som plågat generationer av finländare. Med hjälp av patientjournaler, soldaternas egna berättelser och militärpsykiatriska artiklar har han studerat orsakerna till de psykiska reaktionerna och deras konsekvenser. Ett samtal om krigets socialhistoria, en tematik som är synnerligen aktuell även i dag. Ville Kivimäki, docent i Finlands historia vid Tammerfors universitet i samtal med Urban Lindstedt.  Program på engelska.

Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

 

15.00–15.30 FYLLDA SVINHUVUDEN OCH SNÖMOS – OM VERKLIGHETEN BAKOM HISTORISKA RECEPT Finlandssvenska verandan B08:42

På 1700-talet kunde man på herrgårdar bli serverad delikatesser som kokta småfåglar, fyllda svinhuvuden, vinmaskar och snömos, andra rätter känner vi fortfarande igen, som dillkött, våfflor och crème brûlée. Merparten av det man åt tillreddes av råvaror från den egna gården och trädgården. Men är råvarorna verkligen desamma då som nu? Och vad vet man om historiska matvanor egentligen och vad berättar gamla receptsamlingar om vardagen?

Medverkande: Maren Jonasson
Moderator: Urban Lindstedt
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

 

15.30–16.00 HELGON OCH VARDAGSLIV UNDER MEDELTIDEN Finlandssvenska verandan B08:42

Heliga Birgitta och andra helgon var närvarande i vardagen under medeltiden. Men källorna om det medeltida vardagslivet är få och forskarna får nöja sig med de källor som finns för att se hur folk interagerade med helgonen. Vad kan exempelvis dateringen av brev berätta om helgonen och hur man rättade sig efter dem i det dagliga livet? Anna-Stina Häggblom, fil.dr i historia, Tammerfors universitet, samtalar med Wivan Nygård-Fagerudd.

Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland

 

16.00–16.30 FINLANDS SVENSKA HISTORIA Finlandssvenska verandan B08:42

Historikern Martin Hårdstedt har granskat Finlands över tusenåriga svenska historia som en viktig del av Sveriges och Nordens historia, där också närheten till Ryssland ständig spelat en roll. Hur ser Finlands svenska historia egentligen ut? Är det politiken, makten, språket eller kulturen som väger tyngst? Och har Finlands svenska historia en relevans i dagens försvarsinriktade politiska diskussion?

Medverkande: historikern Jennica Thylin-Klaus, Urban Lindstedt
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Natur & Kultur

 

16.00–16.20 SARGADE SJÄLAR, Globala Torget

I andra världskrigets Finland var psykiska krigsskador stigmatiserande, skambelagda och ofta rentav förnekade. Krigstrauman har plågat generationer av finländare och konsekvenserna av dem har länge varit outforskade. Ett samtal om krigets socialhistoria, en tematik som är synnerligen aktuell även i dag.

Medverkande: Ville Kivimäki, docent i Finlands historia, Tammerfors universitet
Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

 

Fredag 29.9

10.30–11.00 OM HELGON I ALMANACKA OCH FOLKTRADITION Finlandssvenska verandan B08:42

Heliga Birgitta och andra helgon var närvarande i vardagen under medeltiden men hur kan man veta det? Många helgonnamn lever kvar idag och vissa av helgonen har det svenska folket aldrig slutat älska, som Lucia. Ett samtal om helgon och deras betydelse med folkloristen Tommy Kuusela och historikern Anna-Stina Häggblom. Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd

Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

 

11.30–12.00 FINLAND SVENSKA HISTORIA Finlandssvenska verandan B08:42

Historikern Martin Hårdstedt har granskat Finlands över tusenåriga svenska historia som en viktig del av Sveriges och Nordens historia, där också närheten till Ryssland ständig spelat en roll. Hur ser Finlands svenska historia egentligen ut? Är det politiken, makten, språket eller kulturen som väger tyngst? Och har Finlands svenska historia en relevans i dagens försvarsinriktade politiska diskussion?

Medverkande: historikern Jennica Thylin-Klaus, Pekka Heino
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Natur & Kultur

 

Lördag 30.9

9.30–10.00 SARGADE SJÄLAR Finlandssvenska verandan B08:42

I andra världskrigets Finland var psykiska krigsskador stigmatiserande, skam-belagda och ofta rentav förnekade. Historikern Ville Kivimäki har undersökt myterna kring de krigstrauman som plågat generationer av finländare. Med hjälp av patientjournaler, soldaternas egna berättelser och militärpsykiatriska artiklar har han studerat orsakerna till de psykiska reaktionerna och deras konsekvenser. Ett samtal om krigets socialhistoria, en tematik som är aktuell även i dag.

Medverkande: Ville Kivimäki, Urban Lindstedt
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

 

10.00–10.30 FALSK MANDELKAKA OCH FLÄSK I ÖRAT – HISTORISKA RECEPT I PRAKTIKEN Finlandssvenska verandan B08:42

Recept från 1700-talet ger oss en kalejdoskopisk bild av det förflutna. Råvaror, tillredningssätt och oskyldigt matfusk passerar revy. Vad berättar gamla recept om vardag, sjukdom och hälsa? Etnologen och matexperten Yrsa Lindqvist och historikern Maren Jonasson har testat recept. Moderator Annina Rabe.

Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

 

10.30–11.00 ADELNS HISTORIA I FINLAND Finlandssvenska verandan B08:42

Den finska adeln befann sig i händelsernas centrum genom århundradena. Adelslivet kunde handla om hänsynslösa mutor, strategiskt planerade äktenskap, men också konst, bildning och socialt ansvar. Vilken typ av människor hade man vid makten? Hur såg adelns nätverk och livsstil ut? Och varför förbjöds adlandet i Finland 1919? Medverkande: Anu Lahtinen, biträdande professor i historia vid Helsingfors universitet. Moderator: Urban Lindstedt

Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Lind & Co

 

13.00–13.30 FILOSOFEN I DAGSDEBATTEN Finlandssvenska verandan B08:42

Den nordiska filosofins superstjärna, Georg Henrik von Wright (1916–2003) var en flitig skribent som tog ställning till det mesta. Men han hade också ett kontroversiellt förflutet vilket han som äldre gärna förbigick. Vilket är forskarens moraliska ansvar och hur kan vetenskapen bidra till kritik och förändring av samhället? Medverkande: Joel Backström, Thomas Wallgren, Wivan Nygård-Fagerudd

Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

 

13.00–13.30 FYLLDA SVINHUVUDEN OCH SNÖMOS – OM VERKLIGHETEN BAKOM HISTORISKA RECEPT, Seminarium R2

På 1700-talet kunde man på herrgårdar bli serverad delikatesser som kokta småfåglar, fyllda svinhuvuden, vinmaskar och snömos, andra rätter känner vi fortfarande igen, som dillkött, våfflor och crème brûlée. Merparten av det man åt tillreddes av råvaror från den egna gården och trädgården. Men är råvarorna verkligen desamma då som nu? Och vad vet man om historiska matvanor egentligen och vad berättar gamla receptsamlingar om vardagen?

Moderator: Urban Lindstedt
Medverkande: Maren Jonasson
Medarrangör Appell Förlag

 

13.55–14.10 SVINHUVUDEN OCH SNÖMOS – OM HISTORISKA RECEPT, Forskartorget

På 1700-talet kunde man bli serverad delikatesser som kokta småfåglar, fyllda svinhuvuden, vinmaskar och snömos. Andra rätter känner vi fortfarande igen, som dillkött, våfflor och crème brûlée. Men är råvarorna verkligen desamma då som nu? Och vad vet man om historiska matvanor egentligen och vad berättar gamla receptsamlingar om vardagen?

Medverkande: Patricia Berg, fil. dr i historia, Svenska litteratursällskapet i Finland, Maren Jonasson, fil.mag. i historia, Svenska litteratursällskapet i Finland
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

 

17.05–17.20 SARGADE SJÄLAR, Forskartorget

I andra världskrigets Finland var psykiska krigsskador stigmatiserande, skambelagda och ofta rentav förnekade. Krigstrauman har plågat generationer av finländare och konsekvenserna av dem har länge varit outforskade. Ett samtal om krigets socialhistoria, en tematik som är synnerligen aktuell även i dag.

Medverkande: Ville Kivimäki, docent i historia, Tammerfors universitet
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

 

Söndag 1.10

10.00–10.45 STORA NATODISKUSSIONEN, Finlandssvenska verandan B08:42

Hur har vi efter årtionden av fredlig samexistens med Ryssland hamnat i en situation där alla kontakter är brutna? Europaparlamentariker Nils Torvalds och ex-diplomaten René Nyberg har brevväxlat om ett Ryssland som drivit Finland och Sverige till en åtgärd som tidigare ansågs otänkbar: ett medlemskap i försvarsalliansen Nato. Natokritikern och professorn i filosofi, Thomas Wallgren, deltar i samtalet. Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd

Arrangör: Förlaget M

 

11.00–11.20 FALSK MANDELKAKA OCH FLÄSK I ÖRAT – HISTORISKA RECEPT I PRAKTIKEN Matscenen

Recept från 1700-talet ger oss en kalejdoskopisk bild av det förflutna. Råvaror, tillredningssätt och oskyldigt matfusk passerar revy. Vad berättar gamla recept om vardag, sjukdom och hälsa? Etnologen och matexperten Yrsa Lindqvist och historikern Maren Jonasson testar recept.

Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

 

11.00–11.30 TID OCH TAKT I UNGA VUXNAS LIV Finlandssvenska verandan B08:42

”Hela världen är byggd av tid”, säger en av de unga vuxna som Ann-Charlotte Palmgren har intervjuat om tid. Palmgren visar hur de ungas liv styrs av förväntningar som är knutna till att olika livsskeden infaller i rätt ålder. Hennes föreläsning i poesiform är ett berörande samspel mellan vetenskap och konst. Med uppläsning medverkar Mia Franck.

Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland

 

11.30–12.00 FILOSOFEN I DAGSDEBATTEN Finlandssvenska verandan B08:42

Den nordiska filosofins superstjärna, Georg Henrik von Wright (1916–2003) var en flitig skribent som tog ställning till det mesta. Men han hade också ett kontroversiellt förflutet vilket han som äldre gärna förbigick. Vilket är forskarens moraliska ansvar och hur kan vetenskapen bidra till kritik och förändring av samhället?

Medverkande: Joel Backström, Thomas Wallgren, Wivan Nygård-Fagerudd
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

 

12.00–12.30 ADELNS HISTORIA I FINLAND Finlandssvenska verandan B08:42

Den finska adeln befann sig i händelsernas centrum genom århundradena. Adelslivet kunde handla om hänsynslösa mutor, strategiskt planerade äktenskap, men också konst, bildning och socialt ansvar. Vilken typ av människor hade man vid makten? Hur såg adelns nätverk och livsstil ut? Och varför förbjöds adlandet i Finland 1919?

Medverkande: Anu Lahtinen, Urban Lindstedt
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Lind & Co

 

14.00–14.30 FALSK MANDELKAKA OCH FLÄSK I ÖRAT – HISTORISKA RECEPT I PRAKTIKEN Finlandssvenska verandan B08:42

Recept från 1700-talet ger oss en kalejdoskopisk bild av det förflutna. Råvaror, tillredningssätt och oskyldigt matfusk passerar revy. Vad berättar gamla recept om vardag, sjukdom och hälsa? Etnologen och matexperten Yrsa Lindqvist och historikern Maren Jonasson har testat recept.

Moderator: Urban Lindstedt
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag

 

14.30–15.00 1800-TALETS DELNINGSKULTUR Finlandssvenska verandan B08:42

Genom att fritt kopiera varandras texter har tidningar i Sverige och Finland bidragit till att sprida kulturella influenser över Östersjön. Med nykterhetsfrågan som exempel och miljontals tidningssidor samkörda i en databas har mediehistorikern Patrik Lundell undersökt hur informationen flödade i mer eller mindre oförvanskad form under 1800-talet.

Medverkande: Patrik Lundell, Urban Lindstedt
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland

 

14.55–15.10 TID OCH TAKT I UNGA VUXNAS LIV, Forskartorget

”Hela världen är byggd av tid”, säger en av de unga vuxna som Ann-Charlotte Palmgren har intervjuat om tid. Palmgren visar hur de ungas liv styrs av förväntningar som är knutna till att olika livsskeden infaller i rätt ålder. Hennes föreläsning i poesiform är ett berörande samspel mellan vetenskap och konst.

Medverkande: Ann-Charlotte Palmgren, docent i genusvetenskap, Åbo Akademi och Mia Franck, fil.dr i litteraturvetenskap och författare
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland