SLS forskarträff: Att arkivera och öppna forskningsdata och forskningsmaterial

Principerna för öppen vetenskap blir allt mer vedertagen praxis inom det vetenskapliga samfundet. Open access-publicering är det delområde som kommit längst, medan öppnande av forskningsdata och forskningsmaterial fortfarande väcker många frågor. Hur ska materialet hanteras? Vem äger forskningsmaterialet – forskaren, forskningsprojektet, universitetet, finansiären ...? Ska alla forskningsdata bli fritt tillgängliga eller gäller det bara metadata, och vem bestämmer när data och material ska öppnas? Vilka gränser sätter juridiken?

Under årets forskarträff på SLS tar vi oss an arkivering och öppnande av forskningsdata och forskningsmaterial ur olika perspektiv. Vi hoppas på ett aktivt deltagande kring ämnet, där alla svar kanske ännu inte finns, men där diskussionen är viktig och förhoppningsvis för framåt.

Du kan delta antingen på plats i auditoriet i SLS hus, Riddaregatan 5, Helsingfors eller på distans via Zoom. Anmäl dig via den turkosa knappen ovan senast 1.11. Seminariet strömmas också på SLS kanal på Youtube.

Välkommen!
 

Program

13.15             
Christer Kuvaja (forskningschef, SLS): Välkomstord

13.30             
Hanna Lahdenperä (planerare vid sekretariatet för öppen vetenskap, VSD): Öppen tillgång till forskningsdata och -material som en del av principen om öppen vetenskap

14.00            
Malin Fredriksson (informationsspecialist med forskningsdata som specialområde, Åbo Akademis bibliotek): Ett universitets syn på arkivering och öppnande av forskningsdata och forskningsmaterial

14.30
Jonas Lång (kanslichef och jurist, SLS): GDPR och andra juridiska aspekter på öppen tillgång till 
forskningsmaterial             

15.00             
Kaffepaus

15.20             
Åsa Palviainen (professor i svenska, Jyväskylä universitet): Forskarens syn på arkivering och öppnande av forskningsdata och -material

15.50
Kristina Linnovaara (arkivchef, SLS): Att arkivera forskningsmaterial på SLS

16.20            
Diskussion

16.55            
Christer Kuvaja: Sammanfattning och avslutning