Seminarium för Vetenskapsdagarna – Kunskap på gott och ont

Välkommen att delta i  SLS seminarium under Vetenskapsdagarna! 
 

SLS deltar i Vetenskapsdagarna med ett webbseminarium. Vi bjuder på tre föredrag om obekväm kunskap som vi måste förhålla oss till och två paneldiskussioner, en om kunskapen i offentligheten och en om kunskapsbrist och annat oväntat som vi ställts inför under coronapandemin.  
Session 1 kl. 12–13.45 
Obekväm kunskap – på gott och på ont

Det finns företeelser i vår historia och i vår nutid som skaver, som vi helst inte vill vidkännas eller som vi önskar att inte hade förekommit. Ändå måste vi förhålla oss till dem på något sätt. Under den här sessionen får vi höra tre forskare tala om obekväma ämnen som de forskat i.

12.00–12.35  Häxmodern. Om häxjakt, förräderi och annat obekvämt i vår historia, docent Marko Lamberg  (Åbo universitet)
12.35–13.10  De finska SS-männen. När ny kunskap bryter mot gamla föreställningar, docent André Swanström (Åbo Akademi)
13.10–13.45  Lupiner, mördarsniglar och andra invasiva arter. Om ”goda” och ”onda” växter och djur i tid och rum, universitetslektor Mattias Frihammar  (Stockholms universitet)

Session 2 kl. 14.00–15.45
14.00–14.45 Vem ska vi tro? Vetenskapen i offentligheten

Vilken kunskap har företräde i samhället – vem lyssnar man till och vilka forskare lyfts fram? Och varifrån kommer falska vetenskapsnyheter? Vem är det som sprider dem och varför? Paneldiskussion om forskning, kunskap och synlighet i offentligheten.

I panelen: biträdande professor Jan Antfolk (Åbo Akademi), universitetslektor Yvonne Holm (Helsingfors universitet), docent Nora Hämäläinen (Helsingfors universitet/University of Pardubice), professor Bengt Kristensson Uggla (Åbo Akademi) och psykoanalytikern, forskaren Joachim von Weissenberg (Jyväskylä universitet). Moderator Annvi Gardberg.

15.00–15.45 Var är kunskapen när man behöver den? Coronakrisen och dess följder

Vad har vi lärt oss av coronautbrottet? Varför har folk reagerat på olika sätt på information om pandemin? Vilka är de sociala konsekvenserna? Varför hamstrades det toalettpapper över allt i världen i början av krisen? Ser vi redan följderna för ekonomin? Hur har lantbruket och matförsörjningen klarat av krisen? Finns det likheter med tidigare sjukdomskriser och pandemier? Paneldiskussion om vad som sker när kunskap saknas och om hur kunskap byggs upp.

I panelen: docent Lena Huldén (Helsingfors universitet), professor Lena Marander-Eklund (Åbo Akademi), professor John Sumelius (Helsingfors universitet), professor Eva Österbacka (Åbo Akademi). Moderator Henrik Thorson.

Seminariet bandas in och finns tillgängligt efteråt på SLS webbplats.

Vetenskapsdagarnas webbplats hittar du här.

 

Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021 logo