Seminarium: Informationsflöden över Östersjön

Här hittar du sändningen från seminariet på SLS 25.8.2023.

---

Projektet Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771–1918 har studerat hur pressen i Finland och Sverige har återanvänt varandras innehåll. Projektet har kombinerat 7,5 miljoner sidor tidnings- och tidskriftsmaterial som digitaliserats av de finska och svenska nationalbiblioteken. Med datorstödda metoder har forskarna undersökt överlappningar och likheter mellan texterna, hur texter kopierats över Östersjön, vilka teman och ämnen som spridits och, slutligen, vilken typ av kulturförmedlare tidningarna varit.

Forskare från universiteten i Helsingfors, Umeå, Åbo och Örebro deltog i projektet.

Under projektets slutseminarium den 25 augusti presenterar forskarna de centrala resultaten. Dessutom publiceras både projektets bok Information Flows across the Baltic Sea: Towards a Computational Approach to Media History (Mediehistoriskt arkiv, 2023), och en uppdaterad, öppen databas som forskare i framtiden kan använda för att studera kulturella relationer mellan Finland och Sverige. Databasen innehåller totalt nästan 22 miljoner kedjor av textåteranvändning.

Här kan du läsa mer om projektet:

Ny databas med miljontals tidningstexter från Finland och Sverige ger svar på hur informationen flödat över Östersjön

Big data visar hur nyheter spreds över Östersjön

Inspelning från lanseringstillfället 7.10.2021

Att studera hur nykterhetsfrågan och mediekulturen tar sig över Östersjön

Napoleonkrigen, en polyglott kardinal och Frans Michael Franzéns minne – delar av informationsflödet över Östersjön

Lavbrännvin, bluffmediciner och virala nyheter – digitala metoder ger nya inblickar i historien

---

Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade men kräver förhandsanmälan. 

Sista anmälningsdag är 21.8.2023 via formuläret. Du kan delta på plats i SLS hus eller via Zoom.

Vid frågor kan du kontakta oss på info@sls.fi eller 09 618 777 (vardagar kl. 916).

Varmt välkommen med! 

---

Program

13.00–13.05 Christer Kuvaja (SLS): Välkommen

13.05–13.15 Hannu Salmi (Åbo universitet): Inledande ord

13.15–13.45 Johan Jarlbrink (Umeå universitet) och Patrik Lundell (Örebro universitet): Pressen i medielandskapet, medielandskapet i pressen

13.45–14.15 Jani Marjanen (Helsingfors universitet): Att korsa gränsen: Ett fågelperspektiv på informationsflöden mellan Sverige och Finland

14.15–14.45 Kaffepaus

14.45–15.15 Heli Rantala (Åbo universitet) och Petri Paju (Åbo universitet): Introduktion till boken Information Flows across the Baltic Sea: Towards a Computational Approach to Media History (Mediehistoriskt arkiv, 2023)

15.15–15.45 Pelle Snickars (Lunds universitet): Kommentar: digital humaniora och den svenskspråkiga pressens historia

15.45–16.00 Publicering av boken och databasen

16.00–17.00 Fri diskussion och mingel