Seminarium Brevforskning och nya digitala redskap

Hurdana nya tekniska hjälpmedel finns för att forska i handskrivna historiska källor? Vilka frågor kan digitaliserade korrespondenser ge svar på? Vad innebär fulltext för forskningen? Det är några av frågorna vi behandlar under seminariet Brevforskning och nya digitala redskap.

Seminariet firar två utgåvor, den digitala utgåvan Albert Edelfelts brev och boken Handel med konst. Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900.

Utgåvan Albert Edelfelts brev kombinerar Edelfelts brev och konst i en och samma helhet. Utgåvan erbjuder en rekonstruktion av Edelfelts konstnärskap, både i text och i bild. Samtidigt är den ett fönster in i det sena 1800-talets finländska, nordiska och franska kulturhistoria. Utgåvans 1310 brev, som omfattar ungefär 7000 sidor, har renskrivits med hjälp av det EU-finansierade AI-programmet Transkribus.

Handel med konst är en ny antologi som studerar brevväxlingen mellan bryggeriägaren och konstsamlaren Paul Sinebrychoff (1859–1917) och konsthandlare i Sverige ur olika språkvetenskapliga synvinklar. Hans korrespondens med Bukowskis konsthus och andra svenska konstexperter utgör ett unikt exempel på affärskorrespondens kring sekelskiftet 1900.

 

PROGRAM

10.00 Välkomstord arkivchef Kristina Linnovaara och utgivningschef Jennica Thylin-Klaus

10.15 Breven, konstnärerna och ”la vie moderne” – tidsbilder från det sena 1800-talet, fil.lic, dr h.c. Rainer Knapas

10.45 Albert Edelfelt – den självklara brevutgåvan?, enhetschef, fil.dr Maria Vainio-Kurtakko

11.15 Automatisk transkribering av handstil – möjligheter och utmaningar, utvecklingschef Johan Pyy

11.45–13.00 Lunch

13.00 Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling, professor Beatrice Silén och fil.mag. Daniela Piipponen

13.40 Frågor och konklusioner

14.00 Guidad rundtur på utställningen ”Albert Edelfelt och familjen Romanov” under ledning av utställningens kurator, fil.mag. Sani Kontula-Webb


Välkommen!

Evenemanget direktsänds och kan ses på SLS YouTubekanal och som Facebook live från SLS sida: facebook.com/slsfinland.