Seminarium: Barnlitteratur och barnlitteraturforskning i en brytningstid!

Välkommen med att utforska barnlitteraturens brännande frågor!

Barnlitteraturen har av hävd bemött sin samtid energiskt, rentav visionärt. I nuläget befinner vi oss i en dramatisk era som avkräver oss radikala förändringar, där social, ekonomisk, politisk och ekologisk hållbarhet ställs på sin yttersta spets. Hur förhåller sig barnlitteraturen till dessa omvälvningar? Och hur har det sett ut vid tidigare brytningspunkter? Hur utforskas barn- och ungdomslitteratur just nu, vilka nya vägar tar forskningen?

Litteraturvetenskap och textanalys har länge lagt grunden för barnlitteraturforskning i Norden, men på senare år har utgångspunkterna i stigande grad berikats med tvärvetenskapliga angreppssätt och analyser av berättande i olika medier. Seminariets föredrag utforskar barnlitteraturens sätt att bemöta samtidens och forskningens utmaningar nu och i historisk tid. Vilka mönster går att urskilja i barnlitteraturen och i forskningen om densamma? Vad gör barnlitteraturen och barnlitteraturforskningen och hur?

Medverkande på seminariet är forskarna Nina Christensen, Elina Druker, Maria Lassén-Seger, Jaana Pesonen och Mia Österlund, illustratörerna Linda Bondestam och Jenny Lucander samt förlagsredaktören Karin Berglund (Schildts & Söderströms) och förläggaren Sara Ehnholm Hielm (Förlaget).

Arrangör är Litteraturvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland. 

Illustration (beskuren): © Linda Bondestam & Jenny Lucander

 

Seminariet direktsänds här på sls.fi och kan även ses i efterhand på SLS Youtubekanal.

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade.  Seminariet ordnas i SLS auditorium på Riddaregatan 5 i Helsingfors och det är även möjligt att delta via Zoom. Du får länken till online-evenemanget i bekräftelsemeddelandet efter att du anmält dig. Du får länken även om du anmäler att du deltar på plats.

 

 

Program

10.00 Välkomstord Kristina Malmio (Litteraturvetenskapliga nämndens ordförande)

Barnlitteratur och barnlitteraturforskning i en brytningstid Mia Österlund (Litteraturvetenskapliga nämndens vice ordförande)

10.15 Rakt och runt, tjockt och tunt. Estetisk bildning och medborgarfostran i ritböcker kring sekelskiftet 1900 Elina Druker (Stockholms universitet)

11.15 Brudflader. Nye veje i aktuel nordisk børnelitteraturforskning Nina Christensen (Århus universitet)

12.15–13.45 Lunchpaus (lunch på egen bekostnad)

13.45 Barnlitteraturforskningens och -kritikens historia. Exempel ur arkiven Mia Österlund (Åbo Akademi)

14.30 Att bildberätta sin samtid. Illustratörerna har ordet Linda Bondestam och Jenny Lucander, moderator Mia Österlund

15.00 Paus (kaffeservering)

15.30 From Thuong to Sama - Refugee narratives in Finnish picturebooks Jaana Pesonen (Helsingfors universitet)

16.15 Paneldiskussion: Barnlitteraturens kretslopp – förläggare, författare och forskare om barnlitteraturens villkor. Medverkande: Karin Berglund (Schildts & Söderströms), Sara Ehnholm Hielm (Förlaget), Linda Bondestam, Jenny Lucander, Nina Christensen och Elina Druker. Moderator: Maria Lassén-Seger (Åbo Akademi)

 17.00 Seminariet avrundas Mia Österlund