Seminarium: Att forska i projekt – Resultat och erfarenheter av SLS-finansierade projekt

Forskare! Varmt välkommen på seminarium till SLS den 28 november 2019

Under seminariet Att forska i projekt. Resultat och erfarenheter av SLS-finansierade projekt presenteras resultat från några av de forskningsprojekt som SLS har finansierat de senaste åren. Dessutom får vi ta del av forskarnas erfarenheter av projektforskning – fördelar och nackdelar med att forska tillsammans inom humaniora och samhällsvetenskaper.

Anmälan på förhand senast den 25 november.

 

PROGRAM

10.30 Hälsningsord forskningschef Christer Kuvaja

10.40 Jussi KurunmäkiStatsnatten i ny belysning: erfarenheter, lärdomar och resultat

11.10 Sanna Pakarinen och Annika Peltoniemi: Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi i språkbad

11.40 Bo LönnqvistDet etnologiska skogslandskapet – Det etnologiska materialets särart och implikationer (projektet Vardagens rum)
(Föredraget direktsänds inte)

12.10 Lunch

13.30 Mikko KuronenOm uttalsprojeket FOKUS

14.00 Jan SaarelaForskning inom projektet Marginaliserade eller privilegierade

14.30 Ann-Catrin Östman: Om att tänka tillsammans – projektet Kommunicerande konsumtion

15.00 Kaffepaus

15.15 Christer KuvajaAtt ansöka om projektmedel från SLS – kriterier och procedurer

15.30–16.00 Paneldiskussion om erfarenheter av projektforskning

 

Välkommen!

 

Seminariet direktsänds och kan ses i efterhand på SLS YouTubekanal.