Seminarium: Att forska i projekt – Resultat och erfarenheter av SLS-finansierade projekt

Forskare! Varmt välkommen på seminarium till SLS den 28 november 2019

Under seminariet Att forska i projekt. Resultat och erfarenheter av SLS-finansierade projekt presenteras resultat från några av de forskningsprojekt som SLS har finansierat de senaste åren. Dessutom får vi ta del av forskarnas erfarenheter av projektforskning – fördelar och nackdelar med att forska tillsammans inom humaniora och samhällsvetenskaper.

Anmälan på förhand senast den 25 november.

 

PROGRAM

10.30 Hälsningsord forskningschef Christer Kuvaja

10.40 Jussi KurunmäkiStatsnatten i ny belysning: erfarenheter, lärdomar och resultat

11.10 Sanna Pakarinen och Annika Peltoniemi: Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi i språkbad

11.40 Bo LönnqvistDet etnologiska skogslandskapet – Det etnologiska materialets särart och implikationer (projektet Vardagens rum)
(Föredraget direktsänds inte)

12.10 Lunch (på egen bekostnad)

13.30 Mikko KuronenOm uttalsprojeket FOKUS

14.00 Jan SaarelaForskning inom projektet Marginaliserade eller privilegierade

14.30 Ann-Catrin Östman: Om att tänka tillsammans – projektet Kommunicerande konsumtion

15.00 Kaffepaus

15.15 Christer KuvajaAtt ansöka om projektmedel från SLS – kriterier och procedurer

15.30–16.00 Paneldiskussion om erfarenheter av projektforskning

 

Seminariet direktsänds och kan ses i efterhand på SLS YouTubekanal, youtube.com/slsfinland

 

Välkommen!