Programkväll: Behövs fonderna?

Konkurrensen om pengar för forskning och kultur är hård. När de offentliga anslagen för kultur och forskning skärs ner ökar trycket på fonderna och stiftelserna.  Programkvällen på Svenska litteratursällskapet bjuder på en diskussion om vilken roll de allmännyttiga fonderna och stiftelsernas har. Hur ser framtiden ut för dem och vilken utveckling vill de själva se? Vilket inflytande ska de och får de ha?

I panelen deltar Jannica Fagerholm, ordförande för Stiftelser och fonder r.f. och vd för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Juhana Lassila, ombudsman vid Suomen Kulttuurirahasto/Finska kulturfonden, Lasse Svens, skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi och Dag Wallgren, vd för SLS. Moderator är journalisten Lina Laurent.

Mingel efter paneldiskussionen.

Välkommen!

Programkvällen är gratis och öppen för alla. Programmet strömmas också på SLS Youtubekanal.