Programkväll 14.2: Utanförskap och skam – sjukdom som stigma

 

Galenskap och syfilis har varit starkt stigmatiserande för personer som drabbats av dem. Både mental sjukdom och syfilis har omgetts av hemlighetsmakeri och skam, och de drabbade har väckt både rädsla och avståndstagande i sin omgivning.

I kvällens presentationer och diskussion får vi hör idéhistorikern Petteri Pietikäinen tala om hur människor med mental sjukdom bemötts under historien och litteraturvetaren Agneta Rahikainen tala om hur syfilis framställts i litteratur och konst. Samtalet modereras av journalisten Annika Rentola. Programkvällen är tvåspråkig.

PROGRAM

18.00 Petteri Pietikäinen, Hullut, hermostuneet ja haitalliset – Miten mielisairaita on kohdeltu

18.20 Agneta Rahikainen, Den skambelagda smittan – Syfilis, fördold men ändå närvarande i litteratur och konst

Paus

18.55–19.30 Samtal om sjukdomar som ger sina bärare ett stigma. Journalisten Annika Rentola samtalar med Agneta Rahikainen och Petteri Pietikäinen.

Plats: SLS hus, Riddaregatan 5. Välkommen! Antalet platser är begränsat enligt gällande coronarestriktioner. Programmet strömmas också via sls.fi, på Youtube och på Facebook.