Programkväll 13.9: Makt och orostider

Höstens programkvällar inleds med föredrag om maktkamp och kvinnoliv under Vasatiden och om de ryska härjningarna i Finland under stora ofreden.
 
Programkvällen är gratis och öppen för alla. Det är nu möjligt att följa med programmet på plats på Riddaregatan 5, men anmäl dig i så fall på förhand. Observera vänligen att antalet platser är begränsat för allas säkerhet. Programmet sänds också direkt här på sls.fi, samt på Youtube och Facebook.
 

Anu Lahtinen
Ebba Stenbock och maktens nätverk i det tidigmoderna Sverige

Ebba Stenbock (d. 1614) var gift med Klas Fleming och syster till Gustav Vasas tredje hustru  drottning Katarina. Som änka var hon ståthållare på Åbo slott under en kort tid. Hur såg livet ut för denna kvinna som befann sig i stormens öga när hertig Karl och kung Sigismund kämpade om den svenska kronan? Kvällens första föredrag handlar om en mäktig kvinna under en orolig tid.

Christer Kuvaja
Eld, blod och jämmer. Den ryska ockupationsarmén och civilbefolkningen under stora ofreden

Under stora ofreden 1713–1721 gjorde den ryska ockupationsarmén sig skyldig till plundringar och härjningar i Finland. I kvällens andra föredrag får vi  höra vilka former härjningarna tog, vad befolkningen gjorde för att skydda sig och vilka följderna blev av ockupationstiden.