Kulturella perspektiv på kropp och funktionsvariation

Kulturella perspektiv på kropp och funktionsvariation

 

Välkommen på seminarium!

Traditionsvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland bjuder i samarbete med  ämnena etnologi och folkloristik vid Åbo Akademi in till ett seminarium där vi diskuterar kropp och funktionsvariation ur kulturvetenskapliga perspektiv. I fokus ligger bland annat strategier som aktiveras när kroppar av olika slag konfronteras med varandra och med omgivningen. 

Inbjudna forskare och experter presenterar aktuella frågeställningar och forskning genom infallsvinklar som följande: Hur hanteras egna och andras föreställningar om kroppen i utsatta situationer? Och hur sker navigeringen i fysiska och sociala rum beroende på kroppsliga omständigheter?Seminariet avslutas med praktiska och erfarenhetsbaserade perspektiv på kropp och funktionsvariation, där multikonstnären och erfarenhetstalaren Hanna Grandell berättar om hur det är att vara annorlunda och en presentation av  den nya lekparken för barn med funktionshinder i Åbo  ingår också i programmet.

Seminariet är öppet för allmänheten, men förhandsanmälan behövs. 

Anmälan på förhand senast den 1 mars via "Anmäl dig" här ovanför. 

 

PROGRAM

10:00    Välkomstord –  traditionsvetenskapliga nämndens ordförande Ruth Illman 

10:15    Maria Bäckman (Stockholms universitet): Att inte se – men synas. Om utsatta kroppar och viljan att passera

11:15    Carolin Ahlvik-Harju (Åbo Akademi): Befriad eller besvärad? Om den annorlunda kroppens närvaro

12:00    Lunch (på egen bekostnad)

13:00    Kristofer Hansson (Lunds universitet): Kroppen i den neoliberala staden – ett funktionshinderperspektiv

14:00    Christine Bylund (Umeå universitet) & Maria Holmberg (Åbo Akademi): Att teoretisera "det egna" – möjligheter och fallgropar i arbetet med den egna upplevelsen och kroppen som material

15:00    Kaffe 

15:30    Praktiska perspektiv på kropp och funktionsvariation
Hanna Grandell – erfarenhetstalare från Steg för steg
NN – Spikfabriksparkens lekplats för barn med funktionshinder

16:30    Avslutning

 

Seminariet direktsänds och kan ses på SLS Youtube kanal.  Inspelningen finns även tillgänglig efter evenemanget.


Doktorander och studerande bosatta utanför Åbo har möjlighet att få resor med kollektiva färdmedel ersatta i efterhand. Kontakta nämndforskare Karin Sandell på xneva.fnaqryy@fyf.svif.sls@llednas.nirak   innan seminariet för mer information.

 

Välkommen!

 

Vid eventuella frågor eller kommentarer vänligen kontakta vasb@fyf.svif.sls@ofni .