Kulturanalys i skolan. Perspektiv och verktyg

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära (FLHS) och Svenska litteratursällskapets traditionsvetenskapliga och historiska nämnder ordnar ett seminarium 29–30 oktober på Riddaregatan 5 i Helsingfors. Temat är Kulturanalys i skolan. Perspektiv och verktyg. Detta seminarium riktar sig främst till lärare i historia och samhällslära, men också andra lärare är välkomna.

Skolans vardag är en spegling av komplexa processer i det omgivande samhället samtidigt som skolan påverkar det omgivande samhället på kort och lång sikt. Under seminariet ges det möjlighet att bekanta sig med kulturanalytiska perspektiv på skolan, men också att diskutera kulturanalytiska verktyg som kan användas i skolans vardag. 

Maria Zackariasson, professor i etnologi, belyser svenska gymnasielärares erfarenheter av och syn på elevernas samhällsengagemang, med skolstrejkerna för klimatet som utgångspunkt. Genom olika exempel diskuteras om engagemanget ses som en resurs eller en utmaning i undervisningen och hur kategoriseringar som ålder, positionen som skolelev och socio-ekonomiska aspekter kan ha betydelse för hur gymnasieelevers samhällsdeltagande uppfattas och hanteras i skolkontexten.

Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi, visar hur skolans behandling av viktiga frågor i dagens samhälle, som miljö- och hållbarhetsutveckling, organiseras av medelklass-, svenskhets- och vithetsnormer. Dessutom erbjuds en workshop där kulturanalytiska perspektiv och verktyg diskuteras och problematiseras och en paneldiskussion med kulturanalytiker och lärare.

För att trygga allas säkerhet är deltagarantalet begränsat till 25. Tvådagarsseminariet har en symbolisk summa på 30 euro som inkluderar seminariet med workshopar, kaffe, lunch och middag. Dessutom ges alla en gratisbiljett till Helsingfors bokmässa i den form bokmässan ordnas.

Anmäl dig senast 15.10 via FLHS webbplats (länken i rutan ovan).

 

Program:

Fredag, 29 oktober 2021

12.00–13.00    Lunch på restaurang Sofia (Alexandersgatan 28)

13.00–13.30    Inledning
                             Fredrik Nilsson och Niklas Rapo

13.30–14.30    Det KRAV-märkta barnet. En kulturanalytisk studie av läromedel för hållbarhetsundervisning
                             Malin Ideland, Malmö universitet

14.30–14.45    Kaffepaus

14.45–15.00    Inledning workshop: Kulturanalys och läromedel – ett sätt att arbeta med normkritik och självreflexion.

15.00–16.30    Workshop som leds av Malin Ideland

16.30–17.00    Summering

17.30–                Middag på restaurang Vaelsa (Norra Esplanaden 9) MENU

Lördag, 30 oktober 2021

9.30–10.30    ”Men vi gör ju samhällskunskap!” Gymnasielärares syn på elevers samhällsengagemang
                             Maria Zackariasson, Södertörns högskola

10.30–11.00   Kaffepaus (smörgås och frukt)

11.00–12.30    Summering

Seminariet direktsänds och kan ses i efterhand via SLS Youtube-kanal. Workshoppen bandas inte.