Kultur på banken – samtal om språk och litteratur

Ordmoln med ord från J.L. Runebergs direkt "Den enda stunden"

Programkväll

Kultur på banken – samtal om språk och litteratur 

Språkbankerna i Sverige och Finland

Lars Borin, Språkbanken i Sverige och Krister Lindén, Språkbanken i Finland

Litteraturbanken i Sverige och Klassikerbiblioteket i Finland

Dick Claésson, Litteraturbanken, och Anna Biström, Klassikerbiblioteket

 

Programkvällen är gratis och öppen för alla. Programmet sänds direkt på sls.fi, Youtube och Facebook.

Moderator för kvällens samtal är Fredrik Sonck, kulturchef på Hufvudstadsbladet.