Fredrik Pacius-symposium III

Fredrik Pacius-symposium, som ordnas för tredje året, samlar finska musikforskare, historiker och allmänheten för att lyssna på musikframträdanden och föredrag om finsk musikhistoria. Under symposiet hålls fyra föredrag kring det gemensamma temat 1800-talets Finland som en del av den internationella musikvärlden.

Som evenemangets höjdpunkt delar professor Åsa von Schoultz, ordförande för Svenska litteratursällskapet i Finland, ut Fredrik Pacius-priset. Priset går årligen till en person som främjar det finska musiklivet i Fredrik Pacius anda. Priset har initierats av Fredrik Pacius minnesfond och delas ut för sjätte gången i år.

Symposiet är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland, Konstuniversitetets historieforum och doktorandskolan DocMus vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Evenemanget går på finska och svenska.

Symposiet är öppet för alla och inträdet är fritt. För de som deltar på plats i Musikhuset krävs förhandsanmälan senast 28.11.2023 kl. 16.00. Symposiet kan även följas direkt via Konstuniversitetets Youtube-kanal, samt ses i efterhand som inspelning. 

PROGRAM

Talare

Professor Markus Mantere
Hälsningstal

Professor Vesa Kurkela 
"Helsingforsorkestern 1860–1914: Kontinuitet och institutionens uppbyggnad"

Professor Tomi Mäkelä
"Geopolitiska axlar i musikhistorien"

Professor Charlotta Wolff
Upplysningstidens kosmopolitism och den franska musikens vägar till Finland”

Biträdande professor Susanna Välimäki:
"Flickskolor som musikakademier i 1800-talets Finland"

Musik

Wegelius Kammarstråkar, utdrag ur verk:
E. Tulindberg: Stråkkvartett nr 4 i G-dur, opus 2
F. Pacius: Stråkkvartett nr 2 i Ess-dur, opus 10
L. Netzel: Suite for violin and strings, opus 83

Ida Wallén, mezzosopran
Taru Ritavesi, piano

Hans Gál (1890–1987)
Der Wiesenbach (san. Christian Morgenstern)
Vöglein Schwermut (san. Christian Morgenstern)
Drei Prinzessinnen (san. La-Ksu-Feng, övers. Hans Bethge)

Erwin Schulhoff (1894–1942)
Drei Lieder nach Gedichten von Oscar Wilde für Alt und Klavier, WV 33 op. 15.
Madonna mia (ord av Oscar Wilde, 1881. Tysk översättning okänd)

Mer information: mirka.rattya@uniarts.fi