Fredrik Pacius-symposium II

Finlands musikarv r.f., Konstuniversitetets historieforum, DocMus-doktorandskolan vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och Svenska litteratursällskapet i Finland arrangerar i samarbete ett symposium Broar mellan forskning och praxis, tradition och nyskapande – 25 år musikvetenskaplig redigering i Finland.

Symposiet är en fortsättning till Fredrik Pacius-symposiet som Finlands musikarv r.f. arrangerade i november 2020.

Symposiets fyra föredrag ger en överblick av den finländska musikvetenskapliga editeringsverksamhet, som inleddes systematiskt 1996 med projektet Jean Sibelius samlade verk. Vid sidan av Sibeliusprojektet har flera andra projekt förverkligats, varav det mest omfattande hittills är den kritiska utgåvan av Fredrik Pacius sceniska verk. År 2019 grundades Finlands musikarv r.f. med målsättningen att publicera kritiska utgåvor av verk, som fritt kan laddas ner via nätet.

Symposiet behandlar också möten mellan musikvetenskaplig forskning och uppförande tonkonst, med speciellt fokus på nyupptäckta verk av inhemska kvinnliga tonsättare samt Helsingfors stadsorkesters projekt Historian unohtamat orkesteriteokset (Våra bortglömda orkesterverk).

Svenska litteratursällskapet i Finland utdelar i anslutning till symposiet sitt Fredrik Pacius-pris, initierat av Fredrik Pacius minnesfond. Priset utdelas för fjärde gången.

Symposiets musikinslag presenterar verk med anknytning till pågående editionsprojekt och temat kvinnliga tonsättare.

Program

Avaussanat – Öppningsord
Timo Virtanen (Suomen musiikkiperintö ry, Finlands musikarv rf)

Lauluja Vårförening-kokoelmasta – Sånger ur Vårförening-samlingen
Akademiska Damkören Lyran, joht. – dir. Patricia Antman

Vårförening-kokoelma – Vårförening-samlingen
Sakari Ylivuori (Suomen musiikkiperintö ry, Finlands musikarv rf):

Öinen madonna – säveltävät naiset ja laulumusiikki 1800- ja 1900-lukujen Suomessa – Nattlig madonna – kvinnliga kompositörer och vokalmusik i Finland under 1800- och 1900-talen
Nuppu Koivisto (Sävelten tyttäret, Taideyliopiston Historiafoorumi)

Lauluja Öinen madonna -kokoelmasta – Sånger ur samlingen Nattlig madonna
Olga Heikkilä ja/och Kirill Kozlovski

Diner i Paris (1900): ett möte i Jean Sibelius, Aino Acktés och Emmy Achtés korrespondens
Anne Kauppala & Ulla-Britta Broman-Kananen (Taideyliopiston Historiafoorumi ja Sibelius-Akatemia, Konstuniversitetets historieforum och Sibelius-Akademin)

HUOM (Historian unohtamat orkesterimusiikit -hanke) – Våra bortglömda orkesterverk
Aleksi Malmberg (Helsingin kaupunginorkesteri, Helsingfors stadsorkester)

Kohtaus musiikkidraamasta – Scen ur musikdramat Laura Maddalena
Elina Mustonen

Vuoden 2021 Fredrik Pacius -palkinnon jako – Utdelning av Fredrik Pacius -priset 2021
Henrik Meinander (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Palkinnonsaajan puhe – pristagarens tal

Registrering

Symposiet går på finska och svenska. Man kan delta i evenemanget på ort och ställe (anmälan senast 15.11) eller titta på streamen.