Från modernism till politisk dikt - SLS på Vasa LittFest

SLS på Vasa LittFest 2019

 

Välkommen med på ett samtal om poeterna
Gunnar Björling, Gösta Ågren, Lars Huldén och Claes Andersson

– Från modernism till poetiskt samhällsengagemang.

 

Moderator: Ralf Andtbacka, poet och kritiker
Fredrik Hertzberg, litteraturvetare och kritiker
Anna Möller-Sibelius, litteraturvetare och kritiker

 

Samtalet hålls i Vasas huvudbibliotek i Dramasalen. Gratis inträde.

 

Evenemanget är ett av programmen under Vasa LittFest som pågår 1417 mars 2019.Välkommen!

 

Foto: Ebbe Linde, Robert Seger, Rafael Olin, Janne Rentola, 
Max Paetau, Cata Portin och Ateljé Holmström