FRÅGAN OM ÅLAND – Forskarsynpunkter på Ålandsfrågan och dess lösning

Varmt välkommen att delta i seminariet Frågan om Åland – Forskarsynpunkter på Ålandsfrågan och dess lösning online!

I år har det gått 100 år sedan Åland fick sin första självstyrelselag. Svenska litteratursällskapet i Finland uppmärksammar detta genom att ordna ett seminarium kring Ålandsfrågan och dess lösning, onsdagen den 2 december 2020 kl. 10.00–16.30 

Seminariet arrangeras som ett webbinarium via Zoom. Vi skickar en länk till webbinariet per e-post till dem som har anmält sig

Anmälan är öppen fram till tisdagen 1.12 . Hjärtligt välkommen!

 

PROGRAM

Moderatorer: forskningschef Christer Kuvaja och akademilektor Ann-Catrin Östman 

10.00 Öppning, akademilektor Ann-Catrin Östman (Historiska nämnden)*

10.10 Julius Sundblom, Åland, Finland och Sverige, docent, forskningschef Christer Kuvaja (Svenska litteratursällskapet i Finland)

10.50 Hur lösa en politisk konflikt med historiska argument?  lektor, fil.mag. Dan Nordman (Ålands lyceum)*

11.30 Finlandssvenskarna och Ålandsfrågan, professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet)

12.10 Lunchpaus

13.10 Landshövdingen och militärguvernören Hjalmar von Bonsdorff – ett olyckligt personval?  forskaren, fil.mag. Pertti Hakala (Riksarkivet)

13.50 Självstyrelsen som politisk kultur 1921–1939, doktoranden, pol.kand. Ida Jansson (Lunds universitet)*

14.30 Kaffepaus

14.50 Moskvafördraget 1940 - Ålands tredje demilitarisering, docent Kenneth Gustavsson (Mariehamn)

15.30 Åland som exempel i internationella fredsprocesser, pol.mag. Susann Simolin (Ålands fredsinstitut)*

16.10  Avslutning, Ann-Catrin Östman* 

*Föreläser på distans

 

Vid eventuella frågor eller kommentarer vänligen kontakta vasb@fyf.svif.sls@ofni .

 

Seminariet bandas in och finns tillgängligt på YouTube (länk).

 

Foto: Segelfartyget Pommern. Fotograf: Marie Lönnblad. SLS/Samlingen för folklig musik- och dansutövning (FMI447_399).