FRÅGAN OM ÅLAND – Forskarsynpunkter på Ålandsfrågan och dess lösning

Fot av Pommern, Frågan om Åland – Forskarsynpunkter på Ålandsfrågan och dess lösning

Varmt välkommen att delta i seminariet Frågan om Åland – Forskarsynpunkter på Ålandsfrågan och dess lösning online!

I år har det gått 100 år sedan Åland fick sin första självstyrelselag. Svenska litteratursällskapet i Finland uppmärksammar detta genom att ordna ett seminarium kring Ålandsfrågan och dess lösning, onsdagen den 2 december 2020 kl. 10.00–17.10. 

Seminariet arrangeras som ett webbinarium via Zoom.

Anmälan är öppen fram till söndagen den 29 november. Hjärtligt välkommen!

 

PROGRAM

Moderatorer: professor Nils Erik Villstrand och akademilektor Ann-Catrin Östman 

10.00 Öppning, akademilektor Ann-Catrin Östman (Historiska nämnden)

10.10 Julius Sundblom, Åland, Finland och Sverige, docent, forskningschef Christer Kuvaja (Svenska litteratursällskapet i Finland)

10.50 Hur lösa en politisk konflikt med historiska argument?  lektor, fil.mag. Dan Nordman (Ålands lyceum)

11.30 Finlandssvenskarna och Ålandsfrågan, professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet)

12.10 Lunchpaus

13.10 Landshövdingen och militärguvernören Hjalmar von Bonsdorff – ett olyckligt personval?  forskaren, fil.mag. Pertti Hakala (Riksarkivet)

13.50 Självstyrelsen som politisk kultur 1921–1939, doktoranden, pol.kand. Ida Jansson (Lunds universitet)

14.30 Moskvafördraget 1940 - Ålands tredje demilitarisering, docent Kenneth Gustavsson (Mariehamn)

15.10 Kaffepaus

15.30 Åland som exempel i internationella fredsprocesser, doktoranden, pol.mag. Susann Simolin (Ålands fredsinstitut)

16.10 Ålandsfrågan som symbol för svensk Finlandspolitik 1939-1940, journalisten, fil.dr Henrik Berggren (Dagens Nyheter)

16.50 Avslutande kommentarer, Sveriges ambassadör Nicola Clase

 

Vid eventuella frågor eller kommentarer vänligen kontakta vasb@fyf.svif.sls@ofni .

 

Seminariet bandas in och finns tillgängligt efteråt på SLS webbplats.

 

Foto: Segelfartyget Pommern. Fotograf: Marie Lönnblad. SLS/Samlingen för folklig musik- och dansutövning (FMI447_399).