Fortbildning för svensklärare

Välkommen på fortbildning, svensklärare!

Fortbildningen ordnas fredagen den 9 oktober 2020 vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) i Helsingfors och som webbinarium och riktar sig till svensklärare i finskspråkiga högstadier och gymnasier.

Under dagen behandlas teman så som bedömning av uttal och hörförståelse, grammatikundervisning, svensk ordföljd och stöttande skrivstrategier. Dessutom får du veta vad primord är för något och hur kommunikationen på svenska i Finland skiljer sig från den i Sverige.

Du får en presentation om SLS gedigna material för lärare som kan användas i undervisningen. Utöver det har du under dagens lopp möjlighet att bekanta dig med lättlästa böcker på svenska.

Anmäl dig senast tisdagen den 6 oktober. Anmälan gäller både för deltagande på plats och på distans.

Fortbildningen är avgiftsfri och SLS står för deltagarnas resor med tåg eller buss samt bjuder på lunch och kaffe. Resorna ersätts mot reseräkning i efterhand.

På plats och som webbinarium
Vi utgår ifrån att deltagande på plats är möjligt men med ett begränsat antal platser i salen.  Dessutom sänds fortbildningen som ett webbinarium via Zoom för dem som vill delta på distans.

Om deltagande på plats inte är möjligt ordnas fortbildningen som ett webbinarium. Vi följer med läget och myndigheternas rekommendationer och ändrar upplägg enligt behov. Inspelningen finns tillgänglig på Youtube.

 

PROGRAM

Ett flertal av föredragshållarna föreläser på distans. De är markerade med en asterisk *
 

10.30 Öppning, forskningschefen Christer Kuvaja, SLS

10.40 SLS resurser för skolan, arkivarien Lisa Södergård och förlagsredaktören Hedvig Rask, SLS

11.00 Bedömning av uttal och muntlig färdighet i språkundervisningen, fil.dr Maria Kautonen, Östra Finlands universitet*

11.40 Uttalsundervisning och utvärdering i dag – gamla utmaningar och moderna hjälpmedel, biträdande professor Raili Hilden, Helsingfors universitet *

12.20 Lunchpaus

13.30 Att kommunicera på svenska i Finland och Sverige: Sociala handlingar som förenar och små nyanser som skiljer åt, biträdande professor Sofie Henricson, Helsingfors universitet*

14.10 Vilken effekt har grammatikundervisning?, fil.dr Anne-Maj Åberg, Åbo universitet*

14.50 Kaffepaus

15.10 Skrivpedagogisk forskning, doktoranden Camilla Rosvall, Åbo Akademi*

15.50 Vad gör lättlästa böcker lätta att läsa?, planeraren Solveig Arle, LL-Center

16.30 Avslutning