Fortbildning för musiklärare

Bästa musiklärare!

Den 6 september ordnar Svenska litteratursällskapet i samarbete med De Ungas Musikförbund (DUNK) en kostnadsfri fortbildning för dig som jobbar som musiklärare i högstadiet och i gymnasiet.

Temat är komposition och improvisation i klassrummet. Under dagen får du bl.a. höra vad SLS och DUNK erbjuder musiklärare. Därtill presenteras också forskningsprojektet DIMM som undersöker vilken betydelse digitaliseringen har för musiklivet i Svenskfinland, och lektor Marina Lindholm berättar om gymnasiets nya läroplan. På eftermiddagen ordnas en tvåspråkig* workshop som leds av musikpedagogerna Riitta Tikkanen och Elina Stirkkinen vid Sibelius-Akademin med temat Musiikinopettajan luovat vuorovaikutustaidot (Musiklärarens kreativa interaktion). Workshopen ger dig färdigheter i interaktion och kroppslig och verbal kommunikation. Deltagarna blir förtrogna med en kreativ process där man lär sig använda enkla grundelement som läromaterial, så som rörelse, känsla och språk. Detta står som grund för egen improvisation och komposition.  Stirkkinen och Tikkanen har över 15 års erfarenhet av att ordna utbildningar för så väl musiklärare som kompositörer och orkestrar.

*Ledarna för workshoppen talar finska men deltagarna talar svenska. Det går bra att ställa frågor på svenska.

Seminariet är kostnadsfritt och SLS bjuder på lunch och kaffe. Deltagarna har möjlighet att få sina resor med kollektiva färdmedel ersatta i efterhand mot reseräkning och kvitton.

Anmälan senast den 3 september: www.lyyti.fi/reg/musiklararfortbildning


PROGRAM

10.30 Seminariet öppnas av forskningschef Christer Kuvaja

10.35 Ordförande för De Ungas Musikförbund, Hanna Kronqvist presenterar DUNK och Skolmusik 2020

10.50 Arkivarie Pia Lindholm: Hur kan den nya versionen av Finlands svenska folkdiktning användas i musikundervisningen?

11.20 Projektforskare Kim Ramstedt presenterar projektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik

11.50 Diskussion om gymnasiets nya läroplan med lektor i musikpedagogik Marina Lindholm

12.30 Lunch

13.30 Tvåspråkig workshop Musiikinopettajan luovat vuorovaikutustaidot (Musiklärarens kreativa interaktion) med musikpedagog Riitta Tikkanen och utbildare Elina Stirkkinen från Sibelius-Akademin

14.30 Kaffepaus

14.45 Workshopen fortsätter

 

Välkommen!

 


Fortbildningen (ej workshoppen) direktsänds och kan ses på SLS YouTubekanal och här ovanför. Inspelningen finns även tillgänglig efter seminariet.