Forskningskommunikation - Hur synliggöra forskningen för allmänheten?

Att kommunicera sin forskning på ett lättfattligt sätt kan vara utmanande, särskilt som verktygen och kanalerna för kommunikationen hela tiden förändras.

  • Hur föra fram sina rön och reflektioner till allmänhet, beslutsfattare och andra målgrupper?
  • Hur har det gjorts tidigare, hur görs det nu?
  • Har forskaren ett samhällsansvar, och vad förväntar sig journalisten av en forskare?

Sådana frågor och liknande dryftas vid Svenska litteratursällskapets seminarium ”Forskningskommunikation - Hur synliggöra forskningen för allmänheten?”.

Seminariet riktar sig till doktorander och forskare.

 

PROGRAM

10.00 Seminariet öppnas, forskningschef Christer Kuvaja (SLS)

10.10 Forskningskommunikation och popularisering av vetenskap, Susanne Rydell och Birgita Klepke (skrivpopularvetenskapligt.se)

11.00 Elfenbenstornet, samhället och marknaden. Historiska perspektiv på forskningskommunikation, forskare Stefan Nygård (Helsingfors universitet)

11.30 Synpunkter på forskarens samhällsansvar, professor Mirjam Kalland (Helsingfors universitet)

12.00 Lunchpaus

13.30 ”Journalisterna bara förenklar och förvränger det jag vill ha sagt" - vad förväntar sig journalister av forskare och hur kan vi göra båda parter nöjda? Jonas Jungar (Svenska YLE)

14.00 Vetenskaparens roll i samhället – synpunkter från Konestiftelsen, vetenskapschef Kalle Korhonen (Konestiftelsen)

14.30 Kaffe

15.00 SLS syn på forskningskommunikation, kommunikationschef Marika Mäklin (SLS)

15.30 Vetenskapskommunikation i det postfaktiska samhället: hur får man som forskare sin röst hörd trots filterbubblor och näthat?, Katja Bargum, ordförande i Delegationen för informationsspridning

16.00 SLS syn på popularisering av vetenskap, forskningschef Christer Kuvaja (SLS)

 

Välkommen!

 

Evenemanget direktsänds och kan även ses efteråt här ovanför eller på SLS YouTubekanal.