Fokus på uttalsinlärningen – uttal i andraspråk

Fokus på uttalsinlärningen

 

Välkommen på seminariet Fokus på uttalsinlärningen – uttal i andraspråk.

 

Uttal är en mycket viktig del av muntlig färdighet i andraspråk. Det finns ändå stora brister i kunskapen om hur man lär sig uttal och hur man kan lära ut uttal. Därför har SLS finansierat ett treårigt projekt om uttal i andraspråk: FOKUS på uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk. Målet med projektet har varit att öka kunskapen om uttalsinlärningen och att ta fram kunskap som kan utnyttjas vid undervisning av uttal. 

Under seminariet presenteras det nu slutförda projektets centrala forskningsresultat.

Anmälan på förhand senast den 27 februari via "Anmäl dig" här ovanför. 

 

PROGRAM

13.00–13.45   Projektledare, docent Mikko Kuronen: Projektets mål och betydelsen av forskningsresultaten

13.45–14.30   Doktorand Maria Kautonen: Finskspråkiga talares uttal av finlandssvenska 

14.30–14.50   Kaffepaus

14.50–15.35   Postdoktor Elina Tergujeff: Undervisningsexperiment inom projektet FOKUS

15.35–16.20   Doktorand Henna Heinonen: Begripligt uttal av svenska - vad är det?

16.20–16.45   Projektledare, docent Mikko Kuronen: Finlandssvenskars uttal av finska

16.45–17.00   Slutord

17.00                 Mingel


Mer information om projektet FOKUS på uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk hittas på projektets webbplats.

Seminariet direktsänds och kan ses på SLS Youtube kanal.  Inspelningen finns även tillgänglig efter seminariet.

Doktorander och studerande bosatta utanför Helsingfors har möjlighet att få resor med kollektiva färdmedel ersatta i efterhand. Kontakta nämndsekreterare Sarah Wikner, fnenu.jvxare@fyf.svif.sls@renkiw.haras   innan seminariet för mer information.

 

Välkommen!

 


Vid eventuella frågor eller kommentarer vänligen kontakta vasb@fyf.svif.sls@ofni .