Flerspråkighet i språkbad – identiteter och praxis

Välkommen på seminarium om flerspråkighet i språkbad!

Fredagen den 14 februari 2020 ordnas slutseminariet för projektet Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi, vars övergripande syfte har varit att undersöka hur flerspråkighet och den språkliga identiteten utformas i språkbad hos olika aktörer (elever, lärare, hem och samhälle).

Under seminariet presenterar forskarna sina resultat. Vi får också ta del av professor Pádraig Ó Duibhirs föredrag om språkbad och identitet på Irland.

 Anmälan senast den 12 februari via länken ovanför evenemangsbilden. 

           

Program

13.00-13.10     Välkommen
                            SLS forskningschef Christer Kuvaja &
                            Professor Camilla Wide, ordförande för språkvetenskapliga nämnden vid SLS

13.10-13.30     Om projektet ”Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi”
                            Professor Siv Björklund, Åbo Akademi & professor Karita Mård-Miettinen, Jyväskylä universitet

13.30-14.15     Irish Language Immersion Education: Identity and Revitalisation
                            Professor Pádraig Ó Duibhir, Institute of Education, Dublin City University

14.15-14.45     Kaffe

14.45-15.15    Flerspråkighet och identitet i svenskt språkbad i Finland och i iriskt språkbad på Irland
                           FM Sanna Pakarinen, Jyväskylä universitet

15.15-15.45     Att bli och vara språkbadsklasslärare
                           PeM Annika Peltoniemi, Åbo Akademi

15.45-16.30     Flerspråkig praxis – i språkbad och i Europaskola
                            Professor Siv Björklund, Åbo Akademi, professor Karita Mård-Miettinen, Jyväskylä universitet &
                            FD Marie Rydenvald, Göteborgs universitet

16.30-17.00     Kommentarer och avslutning
                            Forskningsprojektets styrgrupp, professor Pádraig Ó Duibhir, professor Siv Björklund

 

Seminariet är ett samarbete mellan forskningsprojektet och språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet.

 

Evenemanget direktsänds och kan även ses efteråt här ovanför eller på SLS YouTubekanal.