För en större litteratur: låt litteraturhistorien växa

Hyllor på ett bibliotek

”Historia – att skrivas på nytt. Alltid.” (Björling) 

 Mumindal, trångt rum, mindre litteratur, provinsiellt reservat. Kärt barn har många namn, men nu är den finlandssvenska litteraturens långa prövotid som litteraturhistorisk periferi över.  Idag står det klart att finlandssvensk litteratur är livskraftig, innovativ och fortsatt internationellt ryktbar. Genom en rad litteraturhistoriska handböcker och vetenskapliga projekt dessutom utomordentligt väl dokumenterad och beskriven.  

Det är hög tid att föra in den finlandssvenska litteraturen i ett större sammanhang. Det här symposiet vill påbörja den utvecklingen genom att bjuda in talare och kommentatorer från det finskspråkiga, Sverige-finska, svenska och tyska litteraturområdet.

---
Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade men kräver förhandsanmälan. Sista anmälningsdag är 10.10.2023 via formuläret. 

Du kan delta på plats i SLS hus eller via Zoom. En inspelning av programmet finns tillgänglig i efterhand på SLS kanal på Youtube.

Vid frågor kan du kontakta oss på info@sls.fi eller 09 618 777 (vardagar kl. 9–16).

Varmt välkommen med! 
---

Program

10:00 Öppning: Kristina Malmio 

10:15 Clas Zilliacus: Tankar om ofinlandssvensk litteraturhistoria

10:45 Kommentar: Mattias Pirholt  

11:00 Saija Isomaa: Frågor kring den finlandssvenska litteraturens historiska poetik 

11:30 Kommentar: Kristina Malmio 

11:45 Lunch (på egen bekostnad)

13:00 Heidi Grönstrand: Piiperi och Tageltotta och andra sverigefinska verk i ett språkligt och historiskt perspektiv

13:30 Kommentar: Hanna Samola 

13:45 Markus Huss: När baronen bryter: Den språkliga accentens form och funktion i Väinö Linnas Täällä pohjantähden alla I och i Nils-Börje Stormboms översättning Högt bland Saarijärvis moar 

14:15 Kommentar: Maïmouna Matikainen-Soreau

14:30 Kaffe 

15:00 Anna Möller-Sibelius: Att skriva poesihistoria – reflektioner under en arbetsprocess

15:30 Kommentar: Tomi Riitamaa 

15:45 Ralf Kauranen: Att skriva seriehistoria ur minoritetsperspektiv -- ett synliggörande bortom kanon

16:15 Kommentar: Julia Tidigs 

16:30 Sammanfattning: Ebba Witt-Brattström 

 

Bild: Bibliotek, 1962. Fotograf: Rafael Olin, SLS/Rafael Olins fotosamling  (ota112-2_foto_04108)