En levande finlandssvenska – språk i förändring

Programkväll

Måndagen den 14 oktober kl. 18–20

 

En levande finlandssvenska – språk i förändring

Marika Tandefelt: Förändringar i språket kommer oftast smygande
Maria Fremer: Tilltal i Finland och i Sverige

 

Vilka språkbrukare är snabba att anamma nya ord och uttryckssätt, vilka kommer på efterkälken? Vad hände med ”icke” och ”blott”? Du eller Ni – hur har vårt sätt att tilltala varandra förändrats under de senaste decennierna? Och tilltalar vi varandra olika i tal och i skrift? Kvällens föredragshållare berättar om hur svenskan förändrats och om vad som kännetecknar ett levande språk.

 

Språkvetare ger smakbitar ur bokserien Svenskan i Finland – i dag och i går under tre måndagskvällar under hösten. Bokserien omfattar sammanlagt sex volymer om den finländska svenskan i tal och i skrift och om svenskans historia i Finland. Det tidigare föredraget kan man se på SLS YouTubekanal.

 

Evenemanget direktsänds och kan ses på SLS YouTubekanal. Bokförsäljning.

 

Foto: Ole Jakobsson, Göran Ek, Henrik von Bondsdorff, Kaj Hagman och NN, 1969. Fotograf Rafael Olin. 
SLS/Rafael Olins fotosamling