En eftermiddag med Kerstin Söderholm

Författaren Kerstin Söderholm (1897–1943) bidrog med en annorlunda röst till den finlandssvenska modernismen: hennes texter vänder sig inåt; hon utforskar jaget, relationen till andra och sin plats i världen.

Varmt välkommen till en litterär eftermiddag med samtal och högläsning av Söderholms texter på Svenska Teatern fredagen den 3 juni 2022 kl. 13–16 för att fira att utgivningsprojektet Kerstin Söderholm är färdigt.

Petter Lindberg leder eftermiddagens program och Frida Wickholm läser texter ur Söderholms diktsamlingar och dagböcker. Bokförsäljning.

Evenemanget ordnas på NICKEN på Svenska Teatern, ingång från Norra Esplanaden 2.

Evenemanget är öppet för alla intresserade men kräver individuell anmälan. Begränsat antal platser. 

Sista anmälningsdag är den 31 maj.

 

PROGRAM

13.00 Välkommen

13.10 Kerstin Söderholm
Utgivarna Pieter Claes och Elisa Veit samt Hedvig Rask, som har skrivit en kort biografi om författaren, samtalar om personen och författaren Kerstin Söderholm.

13.40 Modernister och modernism
De finlandssvenska modernisterna bidrar till litteraturen med var sin unika röst och uppfattning om vad modernismen är. Samtal mellan Fredrik Hertzberg och Agneta Rahikainen.

14.15 Kaffepaus

14.45 Litteratur och samhälle
”Vi blev till när jorden rämnade. / I det brinnande huset döptes vi”, diktar Söderholm som hann uppleva en modernisering av samhället, en estetisk omvälvning, ett inbördeskrig och två världskrig. Hannele Mikaela Taivassalo och Ylva Perera diskuterar samverkan mellan litteratur och samhälle.

15.15 Vem är jag?
Söderholm skrev dagböcker där läsaren möter en stundvis ensam författare, en sökande själ, men jaget i texten är en medveten konstruktion. Anna Möller-SibeliusMartina Moliis-Mellberg och Tatjana Brandt samtalar om självframställning i litteratur.

15:45 Avslutning

16.00 Mingel