Digitaliserade svenskspråkiga tidningar i Finland – nytta och nöje

Varmt välkommen att delta i ett seminarium om digitaliserade svenskspråkiga dagstidningar i Finland, en värdefull resurs för forskare och andra historieintresserade. 

Tack vare ett samarbete mellan Finlands Nationalbibliotek och åtta finlandssvenska stiftelser digitaliseras samtliga svenska dagstidningar i Finland från 1940 framåt inom projektet Digitalisering och tillhandahållande av svenskspråkiga dagstidningar. Samtliga svenskspråkiga tidningar utgivna 1771–1949 har redan tillgängliggjorts för allmänheten på webbplatsen digi.kansalliskirjasto.fi.  

Seminariet ordnas som ett samarbete mellan Nationalbiblioteket och Svenska litteratursällskapet i Finland


Program 

9.30 Kaffe

10.00 Kristina Linnovaara, arkivchef, Svenska litteratursällskapet i Finland, välkomstord 

10.10 Ulrika Holgersson, docent i mediehistoria, Lunds universitet, Nycklar till en guldgruva – reflektioner och råd till pressforskaren 

10.50 Jani Marjanen, docent, Avdelningen för kulturer, Helsingfors universitet, En autodidakt, höstack, dator och sluss: Digitaliserade tidningar och historisk forskning  

11.30 Lunchpaus (på egen bekostnad) 

12.50 Tiina Miettinen, FD, stipendieforskare, Tammerfors universitet, The world we have lost – And how to get it back. Newspapers as part of Family Research 

13.30 Matias Kaihovirta, docent, Åbo Akademi, Digitaliserade svenskspråkiga dagstidningar – en omättlig resurs för historieforskning om finlandssvenskarnas historia  

14.10 Kaffepaus 

14.40 Ylva Perera, FM, litteraturredaktör, Hufvudstadsbladet, Vi skriver för nuet och historien – digitalisering och tillgänglighet ur ett dagstidningsperpektiv  

15.20 Tuula Pääkkönen, systemspecialist, Nationalbiblioteket, All together now – Digitization and use of Swedish-language newspapers 

15.40 Krister Lindén, forskningsdirektör, nationell koordinator för FIN-CLARIN, Avdelningen för digital humaniora, Helsingfors universitet, FIN-CLARIAH – en forskningsinfrastruktur för humaniora 

16.00 Paneldiskussion , Var, hur och när kan jag använda materialet? – Missä, milloin ja miten aineistoa saa käyttää?

Medverkande i panelen:
Johanna Lilja, servicedirektör, Nationalbibliotekets Forskningsbibliotek
Jonas Lång, kanslichef, Svenska litteratursällskapet i Finland
Jani Marjanen 
Tiina Miettinen
 
Kirsi Salmela, direktör, juridiska tjänster, Kopiosto

Moderator Wivan Nygård-Fagerudd 

Anmäl dig senast 28.8 via anmälningsknappen eller här.

Digitaliseringen av de svenskspråkiga tidningarna genomförs av Nationalbiblioteket med finansiering från Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska folkskolans vänner och Harry Schaumans Stiftelse.