Digitala material och metoder i språk- och litteraturvetenskap

Välkommen till seminariet Digitala material och metoder i språk- och litteraturvetenskaplig forskning som ordnas av Svenska litteratursällskapet den 16 november 2018.

Syftet med seminariet är att samla språk- och litteraturvetare för att tillsammans diskutera och inspireras av de möjligheter och utmaningar som stora digitala material öppnar upp för forskning inom språk och litteratur.

Seminariet ordnas som ett samarbete mellan litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga nämnden vid SLS. Det är gratis att delta, men förhandsanmälan krävs.

 

PROGRAM

10.00 Välkomstord av Claes Ahlund och Camilla Wide

10.10 Språkteknologi för språkvetenskap: HOLMES IV eller Skynet?, Lars Borin (Göteborgs universitet)

11.10 Litteraturforskning med digitala material och metoder – utifrån Litteraturbankens perspektiv, Mats Malm (Göteborgs universitet)

12.10 Lunch

13.40 Varför litteratursociologer intresserar sig för digital humaniora, Johan Svedjedal (Uppsala universitet)

14.30 Språkvetenskaplig forskning, digitala metoder och skönlitteratur – vinst både för språk- och litteraturforskning?, Carin Östman (Uppsala universitet)

15.15 Kaffe

15.40 Utveckling och tillämpning av språkvetenskaplig uppmärkning i talspråkskorpusen Talko, Therese Leinonen (Åbo universitet)

16.25 Digitala metoder inom litteraturforskning - exempel, utmaningar och erfarenheter, Julia Pennlert (Högskolan i Borås)

17.10 Avslutande diskussion


Väl mött på SLS den 16 november!

Claes Ahlund, litteraturvetenskapliga nämnden
Camilla Wide, språkvetenskapliga nämnden

 

Evenemanget direktsänds och kan även ses efteråt här ovanför eller på SLS YouTubekanal.