Boys will be Boys / #dammenbrister

Välkommen på en diskussionskväll om hur maskulinitetsmodeller upplevs och diskuteras inom Svenskfinland.

Den 29 november 2017 offentliggjordes #dammenbrister - ett upprop emot tystnadskulturen kring sexuella trakasserier och övergrepp inom finlandssvenska kretsar. #Dammenbrister började som en hemlig grupp på Facebook där kvinnor fick dela sina vittnesmål och upplevelser. Gruppen grundades endast en vecka innan uppropet offentliggjordes och fick på några få dagar över 20 000 medlemmar, samtidigt som vittnesmålen strömmade in i tusental. Sedan dess har en del av dessa vittnesmål samlats i en bok och vittnesmålen kommer att arkiveras vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

Mellan 2018 och 2019 gjordes en insamling med frågor kring berättelser, minnen och barndom som riktades till män i Svenskfinland och i Sverige. Folkloristen Jakob Löfgren ville undersöka hur män berättar om sin barndom och hur det var att växa upp som pojke i Finland och i Sverige. Berättelserna i Boys will be Boys insamlingen ger breda nyanser på hur männen upplever sina roller i samhället och vilka faktorer i barndomen som har påverkat dem. Forskningen och insamlingen görs vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

Hurudana implikationer kan vittnesmålen ha på vår förståelse av traditionella könsnormer och kutymer? Hur behandlar man berättelser som av naturen är sensitiva och/eller anonyma?

Nana Blomqvist från jämställdhetsorganisationen Ekvalita talar med forskarna Nina Nyman och Ylva Perera, som båda var aktiva parter inom #dammenbrister rörelsen, och med folkloristen Jakob Löfgren om maskulinitetsfrågor och utmaningar i Finland idag.


Programmet består av presentationer av bägge insamlingar, följd av en kort paus och en paneldiskussion som fördjupar sig i ämnet.


Tillfället kommer att bandas och livestreamas.Tillfället ordnas som del av Finlands Benelux-instituts RE/defining Masculinities program i Helsingfors 4–8.11.2019 och är ett samarbete mellan Finlands Beneluxinstitut, Ekvalita och Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

RE/defining Masculinities är ett tvärdisciplinärt projekt initierat av Finlands Beneluxinstitut. Projektet förverkligas genom ett brett samarbetsnätverk i Finland, Belgien och Nederländerna. Dess mål är att ge nya och tvärvetenskapliga perspektiv på begreppet maskulinitet som granskas kritiskt med infallsvinklar på diversitet och jämlikhet. Projektet förverkligas genom en serie kulturella evenemang i respektive deltagande länder. RE/defining Masculinities fungerar som en del av institutets tema för 2019, vilket är OM/värderingar och ingår i kulturprogrammet under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.