Bilder som normskapande källor 1850–1950

Tidningsgumma, foto Bert Carpelan 1955, sls 2271_1601

2000-talet kallas för bildernas århundrade, men bilden har varit central i vårt samhälle längre än så. Detta endagsseminarium handlar om hur bilder började massproduceras och kommersialiseras i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Fotografiet har etablerats men används inte i samma skala som idag utan existerar sida vid sida med till exempel illustrationer i utbildningsmaterial, reklam och underhållning. Under förmiddagen hör vi keynote-föredrag på engelska av lektor Åsa Bharathi Larsson (Södertörns högskola), professor Ana Carden-Coyne (University of Manchester) och universitetslektor Emma Severinsson (Lunds universitet). 

Vi ser fram emot att behandla bland annat följande frågor på djupet:

Vilka betydelser kan bilder bära på?
Hur och av vem produceras och distribueras bilder?
För vilka är bilder tillgängliga?
Vilken roll spelar bilder i att utmärka och definiera normer?

Workshop och call for papers

Seminariet är öppet för allmänheten på förmiddagen. På eftermiddagen hålls en sluten workshop på svenska eller skandinaviska för ett begränsat antal deltagare.

Anmälan till den öppna delen av seminariet öppnar under hösten 2023.

 

Bild: Tidningsgumma, foto Bert Carpelan 1955 (SLS 2271_1601)