Att hitta ord för det otänkbara. Lyrik i brytningstider

Varmt välkommen på webbinariet "Att hitta ord för det otänkbara. Lyrik i brytningstider"!

Vi befinner oss i en tidsepok som kallas antropocen, och vår omvärld genomgår förändringar som det knappt går att föreställa sig. Hur reagerar litteraturen på dessa omvälvningar?

Webbinariets föredrag utforskar den nordiska lyrikens sätt att bemöta, och tänka kring, vår tids stora utmaningar. Hur förhåller sig samtidslyriken till det politiska? Finns det en särskild brytningstidens estetik? Hur förändrar klimatförändringen lyrikens språk? Kan man se paralleller till eller gränsdragningar gentemot lyrik som skrevs i andra brytningstider, som modernismen?

Talare på webbinariet är forskarna Johan AlfredssonJudith Meurer-BongardtAnna Möller-SibeliusLouise Mønster och Karin Nykvist samt författaren Ulrika Nielsen. Arrangör är Litteraturvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

Välkommen med att utforska lyrikens möjligheter att bearbeta vår tids stora frågor!

PROGRAM (observera att programmet hålls finsk tid UTC+2)

10.00 Webbinariet öppnas
Kristina Malmio, Litteraturvetenskapliga nämndens ordförande

10.15 Den finlandssvenska modernismen – en tidig litteratur i antropocenens tecken?
Judith Meurer-Bongardt, Bonns universitet

11.00 Paus

11.15 The Return of the Political in Contemporary Poetry
Louise Mønster, Aalborgs universitet

12.00 Paus

12.15 ”I Really Don’t Know Clouds at All” – diversitet, samtidighet och poesi
Johan Alfredsson, Göteborgs universitet

13.00 Luncpaus

14.00 Kriget, flykten, döden. När samtidens trauman blir poesi
Karin Nykvist, Lunds universitet

14.45 Paus

15.00 ”måste hinna begripa något”. Poesins kunskap i finlandssvensk dikt 1920-2020 – några nedslag
Anna Möller-Sibelius, Åbo Akademi

15.45 Paus

16.00 Hur kan jag vara där dikten är? Om att skriva sig fram till verkligheten i bruset av korrumperade språk
Ulrika Nielsen, författare

16.45  Webbinariet avslutas


Anmäl dig till webbinariet senast 17.3.2021. Vid eventuella frågor kan du kontakta vasb@fyf.svif.sls@ofni  .

Webbinariet arrangeras via Zoom. Vi skickar en deltagarlänk per e-post till dem som har anmält sig senast en dag före webbinariet.

Dela gärna informationen om webbinariet!

Webbinariet spelas in och finns på SLS Youtubekanal efteråt.

Bild: Nastya Dulhiier / Unsplash