Donationer

SLS verksamhet är möjlig tack vare donationer av privatpersoner.

Vi tar med tacksamhet emot donationer till nybildade eller äldre fonder som stöder SLS eller Svenska kulturfondens syften.

Vi tar också gärna emot donationer av arkivmaterial.