Anders R Johansson
mån, 04/18/2022 - 11:02
Nog kan - och bör - man öka inslagen av dialekt i översättningar. Även om det ihop med translittereringar är lite knepigt. Om man sen i Finland ska välja munsalamål eller åländska, om man i Sverige ska välja exv landsbygdsskånska, -gotländska eller pitemål beror sen på en rad faktorer, resp hur långa stycken översättren klarar. Men med ryska, ukrainska etc finns ju särskilt betr namn även fällan med att råka tolka via engelsk translitterering eller annan som inte är "svensk" -jfr alla variaanter på hur man stavar Tjajkovskij. Själv gör jag på svenska en del egna varianter så¨som tjejj då denna stavning mer motsvarar uttalet. Med andra ord är det svårare - vilken variant av gotländska ska man tex ta. Det finns flera. Osv.