Bostadsansökan

SLS sparar de uppgifter du uppger i den här blanketten i sju månader. Läs mer om hur SLS hanterar personuppgifter här.

 

Sökandens personuppgifter

Personuppgifter för övriga inflyttare

Efternamn Förnamn Födelseår Arbets-/studieplats

Bostad

Önskad lägenhet
Här kan antecknas övriga önskemål, eventuella referenser eller annat sökanden önskar framhålla.