SLS-bloggen

Kategorier Kategorier
Språkkamp en del av klasskampen för finlandssvenska arbetareNina Edgren-Henrichson fre, 10/18/2019 - 12:00
Månadens forskare Mathias Kaihovirta. Foto Janne Rentola/SLS
Många arbetare på de traditionellt svenskspråkiga bruksorterna var kritiska till den finska inflyttningen till orterna under efterkrigstiden. Historikern Matias Kaihovirta vill lyfta fram de svenskspråkiga arbetarnas erfarenheter och är samtidigt inne på ett ämne som förbisetts i strävan att värna om språkfreden. Unik dagbok Matias Kaihovirta fick nys om en intressant dagbok när han arbetade med