19.1.2011 - 16:00, Fredrik Hertzberg

Vetenskapernas natt

Vetenskapernas natt på SLS för en vecka sedan, 13 januari. Experterna Anne Bergman, Pia Forssell, Christer Kuvaja, Yrsa Lindqvist, Henrik Meinander, Tom Moring, Mikael Reuter och Clas Zilliacus besvarade allsköns kvistiga frågor inför en månghövdad publik, omkring 70 personer.

Behållningen var stor, tyckte jag, man delgavs mycken information, men framför allt delgavs vi skilda personligheter och hur de förhåller sig till och levandegör den information de besitter.

Jag satt som säkerhetsventil vid en laptop för att Googla fram sådant som experterna eventuellt inte skulle ha svar på. Knappt att detta alls behövdes.

När den mesta informationen befinner sig på en armslängds avstånd, bakom ett musklick, blir allt det övriga mera värdefullt: temperamentet, engagemanget, förhållningssättet, men också begränsningen.

Begränsningen i positiv bemärkelse; inte okunskap, utan snarare framhållandet av gränsen mellan vad vi vet och inte vet, tveksamheten, visandet på vägen snarare än målet. Frågan är om inte allt detta också sorterar under begreppet information.

Att information och de sinnliga faktorer som påverkar vår inhämtning av den (ett tonfall, en min, ett skratt, en harkling, en betoning, en gest) är intimt förbundna – att de inte kan ersättas av en maskin eller ens en bok – torde väl inte minst publiktillströmningen senaste torsdag vittna om.

Lägg till ny kommentar