2.4.2012 - 20:26, Katja Hellman

Vasa förr och nu – en bildvisningskväll med bilder ur pressfotografen Rafael Olins arkiv

Det var fullsatt på Vasa Arbis när Österbottens traditionsarkiv den 29 mars ordnade en bildvisningskväll på temat Vasa förr och nu tillsammans med Arbis och Invånarföreningen i centrala Vasa. Pressfotografen Rafael Olins fotografier från 1960-talet parades ihop med Kai Martonens nytagna fotografier från samma platser, och publiken kommenterade livligt med alla de tankar och minnen som bilderna väckte.

Arkitekt Asko Halme från Invånarföreningen inledde kvällen med ett föredrag om stadsplanering och om olika byggnadsprojekt som förverkligats eller inte förverkligats i Vasa.

Vasa-forr-och-nu-290312

En motsvarande tillställning ordnades för ett år sedan och lockade också då en stor publik. Redan då märktes att det här är en populär verksamhet som ger mycket både för arrangörerna och för deltagarna. Det är tydligt att den egna ortens förflutna är ett ämne som engagerar och intresserar.

Genom att se på fotografier och tillsammans komma ihåg vilka butiker som fanns var och vad man köpte där, kännspaka figurer som man minns och hur det kom sig att flickskolans elever alltid gick en viss väg från sina lektioner, dokumenteras också en del av Vasas historia.

Det är hemstadens inofficiella historia som på detta vis kommer fram genom personliga och gemensamma minnen av hur man har levt i staden. Fotografierna väcker minnen och associationer som dokumenteras av traditionsarkivet.

En ny webbutställning som visar Vasa förr och nu öppnar inom kort!

Lägg till ny kommentar