29.10.2018 - 14:17, Martin Ginström

Utställningen "Flora och fauna"

Det syns att exemplaret av sjätte upplagan av Systema Naturae, tryckt i Stockholm 1748, blivit flitigt läst. På insidan av pärmen har en tidig ägare märkt boken i enlighet med en formel som var vanlig också i den folkliga bokkulturen, i det här fallet på latin: Liber est meus, Testis est Deus. Det vill säga: Boken är min, Gud är vittnet! Både bokens tummade sidor och de många och stora upplagorna av Systema Naturae är tecken på Carl von Linnés enorma genomslagskraft redan i sin samtid. Det fanns ett utbrett intresse för den nya vetenskapligt grundade naturkunskapen, och inte bara i de rent akademiska kretsarna. Den intresserade lekmannen (som ibland var en kvinna) som gjorde banbrytande insatser var inte på något sätt okänd i 1700-talets naturforskning. Samtidigt som Linné i Sverige uppdaterade sitt system i upplaga efter upplaga gick en engelsk präst omkring i sin lantliga socken och lyssnade på de olika småfåglarnas sång, insåg att man inte behöver skjuta fåglar för att studera dem, och den moderna fältornitologin var född. Gilbert White hette prästen, och hans Naturen i Selborne hör till de verk vid sidan av Systema Naturae vi möter i utställningen Flora och fauna som Sällskapet Bokvännerna i Finland för tillfället visar på SLS.

Sällskapet Bokvännerna i Finland grundades 1948. Böckerna på 70-årsjubileumsutställningen som arrangeras i samarbete med SLS kommer från sällskapets medlemmar och deras vänner, och som ordförande Henrik Degerman påpekar i förordet till utställningskatalogen ville man i första rummet ”få med sådana böcker, som haft någon betydelse för forskningen inom de biologiska vetenskaperna”. Det är alltså ett personliga färgat urval, som belyser den vetenskapliga utvecklingen. Här finns både vackra praktverk och till det yttre anspråkslösa skrifter som förändrat vår syn på omvärlden. Bland finländarna noterar man t.ex. Carl Reinhold Sahlbergs Insecta Fennica (1817-1839) i två band och ett par särtryck av flyttfågelforskaren Johan Axel Palmén. Palméns försök med ringmärkning av fåglar (1913) visade att naturforskningen fortfarande kunde bygga på datainsamling av engagerade amatörer. Idag kan man följa fåglarnas flyttning i realtid tack vare tusentals fågelskådare som rapporterar sina iakttagelser online!

Två andra ornitologiska verk på utställningen är Rolf Palmgrens Helsingfors-traktens fågelfauna (1913) och Yrjö Kokkos Laulujoutsen (1951). Att sångsvanen numera är en vanlig fågel i Helsingforstrakten är långt Yrjö Kokkos förtjänst, och hans bok en klassiker inom det finländska naturskyddet. Här finns också boken som mer än någon annan spred miljövårdstanken över världen, d.v.s. Tyst vår av Rachel Carson (svensk översättning 1963). Carson var marinbiolog och författare, och utgick från tidigare forskning kring biocider, men lyckades popularisera det ekologiska perspektivet som få andra.

Utställningen Flora och fauna pågår t.o.m. 14.12.2018, och kan besökas under SLS öppethållningstider.

Lägg till ny kommentar