28.5.2010 - 14:15, Kristian Gerkman

Upp och ner, ner och upp

Sommar, solsken och sång. Fåglarna kvittrar och gräset växer. Allsköns ro? Sällan, åtminstone inte för aktörerna på finansmarknaderna. Det har knappast undgått någon att dramatiken från senhösten 2008 åtminstone i viss mån har återvänt till börsen. Den klassiska beskrivningen av aktiemarknadens rörelser som en berg- och dalbana verkar nu ha fått inslag från spöktåget, där nya skräckinjagande hotscenarion dyker upp stup i kvarten. Det stora spöket är förstås skuldkrisen i bl.a. Grekland samt däravföljande oro gällande eurosamarbetets framtid, men även oljeolyckan i Mexikanska golfen, det ansträngda läget i Thailand och de politiska spänningarna mellan Nord- och Sydkorea bidrar till skrämselhickan. För att inte tala om vetskapen om alla oförutsägbara hotbilder som sannolikt ligger bakom knuten ...

Men sitter alla placerare i samma vagn? Skriker alla lika högt då tåget rusar nedför den branta backen? Svaret är naturligtvis nej. Ett av de mest fundamentala särdragen som skiljer investerare från varandra är tidshorisonten för placeringarna. De som njuter allra mest av färden och önskar sig så hög fart och så många skrämselmoment som möjligt är s.k. ”day traders”, som placerar för allt från några sekunder till några timmar. Ju mera rörelse på marknaderna, d v s volatilitet, desto mer möjligheter ses av dessa spekulanter. SLS placeringspolitik är naturligtvis så långt ifrån denna kortsiktiga intjäningsmodell som man kan komma. Vi sitter väl fastspända i vagnen, fullständigt medvetna om att både branta uppförsbackar och hisnande djupdykningar hör till resans natur. Att vi skulle sitta stilla och bara njuta av utsikten är kanske en överdrift, ett svagt illamående hör även det till saken. Men med 125 års erfarenhet litar vi på att skrämselhickan går över. Förr eller senare.

Trevlig sommar, önskar

Kristian, placeringschef

Lägg till ny kommentar