Katja Sandqvist studerar släktskapet i Karin Smirnoffs dramatikKajsa Rytikoski fre, 08/23/2019 - 09:00
Porträttfoto.
När författaren Karin Smirnoff (1880–1973) var ungefär tio år gammal satt hon och hennes syskon Greta och Hans en dag och ritade. Då fadern August Strindberg frågade vad de gör svarade Karin lakoniskt: ”Vi ritar.” Strindberg sade då: ”Karin ska inte rita, Karin ska skriva.” Och så bad han henne skriva en pjäs. Karin Smirnoff var dotter till författaren August Strindberg och den finlandssvenska