SLS nämndforskare – vilka är de och vad gör de?Mathilda Åman mån, 09/27/2021 - 08:00
Person vid dator.
SLS har fem vetenskapliga nämnder som representerar de vetenskapsområden som SLS huvudsakligen finansierar. Nämndernas uppgift är att ge förslag till stipendier, understöd, forskningsprojekt och publikationer samt att arrangera seminarier och föreläsningar. Varje nämnd har en anställd forskare som antingen är doktorand eller bedriver postdoktoral forskning. För att bli nämndforskare måste