Månadens forskare: Patrik AaltonenNina Edgren-Henrichson tors, 02/02/2017 - 10:15
Den tidiga essän i Finland – exklusiv och outforskad Essän upplever ett slags boom för tillfället, och den har också fångat litteraturvetaren Patrik Aaltonen intresse. Men det är inte dagens essäboom han riktar sitt forskarintresse mot utan den finländska essäistiken under perioden 1890–1944. Han undersöker vad man avsåg med begreppet essä och hur man såg på essän som litterär genre på den här