Månadens forskare: Jennica Thylin-KlausNina Edgren-Henrichson tis, 10/04/2016 - 14:52
Perspektiv på svenskans historia i Finland Vilka typer av texter har skrivits på svenska i Finland under seklernas gång, vem har skrivit texterna och och vem har läst dem? Bland annat det har historikern Jennica Thylin-Klaus rett ut inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går . Hon skriver också om hur det kom sig att språkvårdarna valde att följa den sverigesvenska språknormen och om en