Arbetslöshet i vardagen och boende i kulturarvsmiljö SLS fre, 03/15/2019 - 11:09
Sanna Lillbroända-Annala. Foto: SLS/Janne Rentola
Att drabbas av arbetslöshet och att bo i en kulturarvsmiljö har vid första anblicken rätt lite med varandra att göra. Men båda är delar av finlandssvensk vardag. För etnologen Sanna Lillbroända-Annala är de ingångar till att beskriva olika aspekter av den finlandssvenska kulturen. Sanna Lillbroända-Annala är en av forskarna i projektet Vardagens rum , som ska utmynna i tre traditionsvetenskapliga