På bibliotekets hyllor: DiktarhemmetMartin Ginström tis, 11/28/2017 - 13:26
På kyrkobacken står det gamla huset och skådar över taken ned mot ån Dess vita murar synas långtifrån och fönstren, glimmande i aftonljuset Huset står där ännu uppe på kullen i gamla stan i Borgå, numera dock rödmålat. Det är förstås fråga om det s.k. Diktarhemmet som förläggaren Holger Schildt och hans hustru Mathilde år 1921 donerade till Finlands svenska författareförening som en hedersbostad
På bibliotekets hyllor: Vort landMartin Ginström fre, 05/12/2017 - 15:52
Finlands nationalsång Vårt land fyller i år 170 år. Dikten inleder första delen av Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner som utkom 1848, men den publicerades första gången redan den 2 januari 1847 i Borgå Tidning. Stroferna 4-7 saknades här, i sin helhet publicerades Vårt land i Fosterländskt album i april 1847. Dikten skrevs under påverkan av de nationalistiska och patriotiska stämningarna i
På bibliotekets hyllor: Den store konungens Gustaf Adolph lefwernes beskrifninghMartin Ginström ons, 04/12/2017 - 16:30
Den fullständiga titeln på Johan Widekindis biografi över Gustav II Adolf (1691) är Then fordom stormächtìgste / Högborne Furstes och Herres Herr Gustaff Adolphs / den Andres och Stores Sweriges / Götes och Wändes etc. Konung Historia, och lefwernes beskrifning / Then Första Deel . Johan Widekindi (1618?–1678) var historiker och bibliotekarie och utnämndes till rikshistoriegraf 1665.