15.2.2017 - 13:37, Nelly Laitinen

SLS på Educamässan

I år inföll Educamässan för läromedel och utbildning den 27–28.1. SLS var på plats i en egen monter i det svenska kvarteret på Mässcentrum för att presentera sitt utbud för skolan. SLS har två nya helheter för skolan under arbete, nämligen den tvåspråkiga läroboken 1918. Minä olin siellä – Jag var där och den digitala resursen Livet på Topelius tid. Båda presenterades på Hörnan-scenen.

Boken 1918. Minä olin siellä – Jag var där är ett samarbete mellan SLS och Suomalaisen Kirjallisuuden Seura och baserar sig på arkivmaterial om inbördeskriget 1918. Syftet med boken är att påvisa hur krig påverkar både individen och samhället oberoende av modersmål eller ideologi. Arkivmaterialet omfattar berättelser, material och minnen om röda och vita, barn och vuxna, civila och soldater, svensk- och finskspråkiga, för att ge en så mångsidig bild som möjligt av hur kriget 1918 upplevdes. Inkörsporten till materialet sker via en uppsättning källkritiska frågor som är viktiga att ställa då man arbetar med arkivmaterial; ofta handlar det om subjektiva texter och materialet kan innehåller luckor eller direkta felaktigheter. Frågor som gäller ursprung, syfte, trovärdighet etc. blir då extra viktiga och vägleder läsningen av och förståelsen för källmaterialet.

1918. Minä olin siellä – Jag var där kan användas som ett komplement i undervisningen i modersmål, historia, samhällslära, finska eller svenska. Tack vare understöd från Kulturfonden kan en klassuppsättning av boken ges åt alla grundskolor i Finland (årskurs 7–9), samt till alla gymnasier. Fr.o.m. den 1.3 kan man också läsa boken digitalt på 1918.sls.fi och 1918.finlit.fi

Zacharias Topelius författarskap är unikt i sin omfattning och mångsidighet. Topelius litteratur fungerar som en bred källa till kunskap om en svunnen tid och kan ge dagens läsare många relevanta insikter och nya perspektiv. Livet på Topelius tid är en pedagogisk webbhelhet som kan användas t.ex. inom läroämnena historia och modersmål. Via olika tematiska helheter, t.ex. ”Att resa”, lyfts vardagslivet under 1800-talet fram och levandegörs via paralleller till nutid. Materialet fungerar också som diskussionsunderlag i frågeställningar om världssyn och andra värdefrågor.    

Webbplatsen utvecklas inom Zacharias Topelius Skrifter (topelius.fi) och kommer att vara fritt tillgänglig.

Hanna Kurtén, Katarina von Numers-Ekman och Johanna Bonäs presenterade Livet på Topelius tid. Peik Henrichson intervjuade. Foto: Nelly Laitinen
Hanna Kurtén, Katarina von Numers-Ekman och Johanna Bonäs presenterade Livet på Topelius tid. Peik Henrichson intervjuade. Foto: Nelly Laitinen

Det var glädjande att märka att intresset för vårt material för skolan är stort. Speciellt mycket positiv respons fick tvåspråkighetsaspekten. För oss är kontakten till skolvärlden viktig; arkivmaterial är en fantastisk resurs när det gäller historia och påvisar på bästa tänkbara sätt arkivens användbarhet, kulturella värde och samhällsrelevans.

 

Lägg till ny kommentar