10.7.2023 - 08:00, Michaela von Kügelgen

SLS når ny publik via Wikipedia

Graf Zeppelin
Fotografiet av "Graf Zeppelin" på Malms flygplats 1930 hör till de bilder ur SLS arkiv som överförts från Finna till Wikimedia Commons. Foto: Bernhard Åström.

De stora mängder av information som SLS besitter når nu allt fler tack vare ett samarbete med föreningen Projekt Fredrika, som jobbar med att lyfta fram det svenska Finland på Wikipedia. Samarbetet började för knappt ett år sedan och har redan gett mycket synlighet för SLS material.

SLS uppdrag är att bevara, utforska och sprida kunskap om det svenska kulturarvet i Finland. Att göra det via kanaler som webbencyklopedin Wikipedia är ett sätt att sprida kunskapen till en bredare målgrupp.

– Vi har tidigare gjort olika mindre insatser på Wikipedia, till exempel har vi länkat hänvisningar till en del av SLS personarkiv till lämpliga artiklar i uppslagsverket, berättar Johan Pyy som är enhetschef vid SLS arkiv.

Han kände till Projekt Fredrika och hade i flera år funderat på hur ett samarbete kunde se ut. I början av 2022 blev det verklighet.

– Jag brukar säga att SLS har gjort 95 procent av jobbet med att publicera fascinerande forskning med rätt sorts licenser, men den sista 5 procenten saknades eftersom informationen inte var överförd till öppen data, säger Kaj Arnö.

Han är hjärnan bakom Projekt Fredrika som SLS har anlitat för att synliggöra SLS arkivmaterial och utgivning.

Kaj Arnö
– Det som inte syns glöms bort. Det är viktigt att inse att Finlands historia inte enbart är skriven på finska, utan i hög grad på svenska, säger Kaj Arnö. Foto: Niklas Tallqvist.


Arnö påminner ändå om att Wikipedias uppgift inte är att stödja särintressen, utan att tillhandahålla ett så bra uppslagsverk som möjligt. Nyckeln till detta är källor – och dem har SLS rikligt av.

– SLS bildar allmänheten, vilket är nära det Wikipedia vill göra. Vi har etablerat flera så kallade pekare mellan Wikipedia och SLS, säger Arnö.

Åtgärdar kunskapsluckor

Arbetet började med att SLS gjorde en prioriteringslista över vilka potentiella helheter som kunde synliggöras i Wikivärlden och under det gångna året har Projekt Fredrika lagt in hundratals källhänvisningar till bland annat Biografiskt lexikon för Finland (blf.fi), men också till de digitala böckerna i SLS skriftserie.

Arnö delar med sig av en golfanalogi – SLS har slagit bollen riktigt nära centrum av greenen men sedan har det behövts någon som kunnat putta in bollen.

– Där uppstår synergin, vi kan putta medan SLS kan slå med stora klubbor. Man måste spela med de spelregler som Wikipedia själv använder, säger han.

I praktiken har det gått till så att Jonas Lillqvist på SLS utgivning tagit ut data i strukturerad form som Projekt Fredrika sedan lagt ut på Wikipedia. Till exempel hittar många nya läsare nu till blf.fi via artiklar om Tove Jansson, Alvar Aalto och många andra.

– Vi fick en förteckning och kopplade ihop med det som redan fanns på Wikipedia. Så kunde vi härleda vilka luckor som var väsentliga att fylla, berättar Kaj Arnö.

Enligt honom har det nu genomförts – samtidigt har man ändå bara skrapat på ytan. Det finns mängder av material som kunde läggas ut.

Alvar Aalto framför Finlandiahuset i mitten av 1970-talet har fått stor synlighet på Wikimedia Commons. Foto: Göran Schildt
Bilden på Alvar Aalto framför Finlandiahuset i mitten av 1970-talet har fått stor synlighet på Wikimedia Commons. Foto: Göran Schildt.


Stor synlighet för materialet

Johan Pyy gläds bland annat åt att de arkivbilder som lagts ut på Wikimedia Commons fått en bred användning. Men han framhåller att SLS enbart lägger ut bilder som redan finns publicerade på den nationella tjänsten Finna och som inte har några förbehåll.

– Vi kan följa med hur materialet används och det händer hela tiden något. Till exempel används bilder från Viborg på ryska Wikipedia och i en engelsk artikel om segelbåtar finns bilder tagna av Göran Schildt, berättar Pyy.

En annan fördel är att det material som SLS förvaltar nu får ”gratis” synlighet via Wikipedia – det behövs inga satsningar på marknadsföring för att lyfta materialet.

Till exempel läses den svenska Wikipedia-artikeln om Edith Södergran 35 000 gånger om året, medan SLS egen författarsida tidigare hade 1 000 visningar om året – trots att den var sökmotoroptimerad. Nu finns en länk till blf.fi i artikeln om Södergran.

För Arnös del är samarbetet med SLS en dröm som gått i uppfyllelse  en dröm som gett tydliga resultat.

Förbättringarna i Wikidata har också en stor betydelse för sökoptimeringen i olika tjänster. Allt är inte SLS och Projekt Fredrikas förtjänst, men tack vare samarbetet blir kvaliteten på webbsökningar bättre.

 

Lägg till ny kommentar