19.8.2019 - 08:00, Fredrica Nyman

Ska vi träffas vid Runda hörnet?

Jakobstad

En bekant frågade mig häromdagen var Lindex finns i Jakobstad. ”Det är väl på Kanalesplanaden 22?” ”Jo, där i Stockmannshuset” tänkte jag genast svara. Men så hejdade jag mig, och svarade i stället ”Jo, Lindex finns där i korsningen vid Kanalesplanaden och Otto Malmsgatan.” Jag kände mig nästan lite stolt över att jag kom ihåg att gågatan officiellt heter Kanalesplanaden. Gågatan är nämligen det namn som de allra flesta använder om den gatan, eftersom en stor del av den är just det, en gågata.

I mars var jag på plats i Jakobstad för att ta reda på vilka inofficiella ortnamn stadsborna använder i sin vardag. Inofficiella namn är namn som används i stället för, eller parallellt med det officiella namnet, och inom projektet Namnen i våra städer försöker vi ta reda på hurdana inofficiella namn människorna i städerna i Svenskfinland använder. Intresset för Jakobstadsinsamlingen var stort och förutom de namn jag fick i samband med intervjuer hörde många av sig till mig per e-post, telefon och också via sociala medier. Ämnet upplevdes som viktigt och många påpekade att det är viktigt att dokumentera namnskicket så att de äldre namnen inte glöms bort.

Kärt barn har många namn

Jeppisborna använder väldigt många namn i sin vardag. Särskilt många inofficiella namn har de i centrum, eller stan som stadsdelen oftast kallas. Allt från stadsdelar till träd och stenar har inofficiella namn och idag har ett urval av namnen jag samlat in publicerats på SLS hemsida Namnen i våra städer (stadsnamn.sls.fi). Att välja namn till webbplatsen var svårare än jag först tänkt. Jag ville välja sådana namn som de flesta Jakobstadsbor känner till och använder. Ehrs höghet, Lockamberget (som ibland uttalas med ett n-ljud), Runda hörnet och Bostadsmässoområdet är alla sådana namn.

Jag märkte också fort att många platser i Jakobstad har flera namn, och det tyder på att ställena är viktiga för ortsborna samtidigt som det berättar också en del om stadens historia. Därför ville jag också ta med sådana platser på webbplatsen. De äldre informanterna använder till exempel Stockmanns eller Forum för huset där Lindex finns idag medan de yngre talar om Lindexhuset. Halpa-halli kallas Halppis av de yngre och Billiga boden av några äldre informanter, och K-market som finns bredvid Stockmannshuset kallas både Marketor och Rimi.  Alla dessa namn är varianter av officiella namn, tidigare eller nuvarande. Också skolorna har bytt namn flera gånger, och det som skolan kallats när man själv gått i den tenderar vara det namn man använder. Jakobstads gymnasium kallas JG eller gymnasiet av de yngre informanterna medan de äldre kallar skolan samskolan eller JSL. Skolan hette förut Jakobstads samlyceum.

Målning av trädet Mommos proppo. Foto Fredrica Nyman, SLS
Mommos proppo kunde inte fotograferas och läggas till på hemsidan, men som tur fanns trädet förevigat bland annat på detta vykort. Akvarellen är målad av Helena Cederberg. Foto: Fredrica Nyman

Några väldigt populära namn fick jag tyvärr lämna bort. Exempel på sådana namn är Mommos proppo, BI och Masken. Mommos proppo var ett träd som fanns på Rådhusgatan nära Salutorget. Trädets stam var väldigt tjock och eftersom det liknade en bak fick trädet namnet Mommos proppo. När köpcentret Jakob center byggdes revs också trädet och diskussionerna om trädets öde var många. Masken var ett höghus som såg ut som en mask som revs tidigare i år. Likaså barnträdgårdslärarutbildningens utrymmen som kallades både BI (uttal: bi:) och BLI (bli:). Tomten där BI fanns kommer troligtvis ändå att fortsätta heta BI-tomten i folkmun. I och med byggandet av Jakob Center revs också det s.k. HAB-huset där Terrazzohörnet fanns. Eftersom namnet Terrazzohörnet fortfarande används om hörnet vid Storgatan och Rådhusgatan fick det ändå komma med på hemsidan. Informanterna som fortfarande använder namnet talar väldigt varmt om platsen, som fungerat som deras primära träffpunkt i staden.

Fler namn snart i SLS samlingar

Gå gärna in och bekanta dig med namnen som utvaldes till webbplatsen här!  De namn som inte finns med på Namnen i våra städer kommer att finnas tillgängliga i SLS arkiv inom kort. I arkivet finns också en äldre samling från Jakobstad med ännu flera inofficiella namn, och också samlingar från de andra städerna som finns på hemsidan. Varje samling innehåller flera hundra inofficiella namn och de flesta samlingarna är kartfästa.

Stort tack till alla som bidrog med namn till insamlingen! Som ni säkert lade märke till i  början på detta inlägg har namnen smittat av sig på mig, och numera pratar jag också om Marketor och Brankis som om jag aldrig skulle ha hört något annat.

Lägg till ny kommentar