8.6.2010 - 09:58, Jessica Parland-von Essen

Räddat genom digitalisering

I SLS samlingar finns mängder av videokassetter och ljudband som hotas av förstörelse eftersom dylika magnetband har en livstid på högst några decennier. En ganska stor del av ljudbanden är digitaliserade i början av 2000-talet men förvaras på CD-skivor, som inte heller är ett arkivbeständigt medium.

Tack vare sysselsättningspengar som delats ut av Undervisnings- och kulturministeriet har vi haft möjlighet att låta digitalisera dessa audiovisuella material. En del av banden var redan på väg att förstöras, men vi hoppas kunna rädda allt. Bland materialet finns intervjuer med författare, folkmusikinspelningar och till exempel inspelningar av Lilla Teaterns premiärer från en lång period. Allt detta utgör fantastiskt material för framtida forskning.

Dessutom har vi passat på att låta digitalisera alla smalfilmer, bland annat Christer Bouchts fina filmer från sina resor i polartrakter. Film anses ännu vara ett hyfsat lagringmedium, men tack vare digitaliseringen blir materialet nu mycket enklare tillgängligt.

Inom digitaliseringprojekten har vi också tagit oss an både arkivdokument och fina fotografisamlingar från olika tider. Dem ska vi återkomma till i senare inlägg.

Efter digitaliseringen införs materialet i SLS långtidsbevaringssystem Arkiva, där det tas om hand enligt alla konstens regler för att bevaras för kommande generationer.

SLS kommer i mån av möjlighet att lägga ut av materialet också på webben, så att det gemensamma kulturarvet skall komma alla till glädje och nytta. En del smakprover finns redan i Europeana, men målsättningen är att under detta år tillgängliggöra material via ett eget gränssnitt på SLS webbplats.

Lägg till ny kommentar